U okviru kompanije “Agrosava” posluju laboratorije za ispitivanje kvaliteta svojih proizvoda, kao i proizvoda na zahtev klijenata. U okviru laboratorije vrše se ispitivanja kvaliteta ulaznih sirovina, međuproizvoda i finalnih proizvoda, zatim ispitivanje kvaliteta semenskog materijala, ispitivanje tretiranog semena, analiza sredstava za zaštitu bilja, itd.

U okviru poslovnog sistema postoje četiri laboratorije:

  • Laboratoriju za ispitivanje agrohemikalija
  • Laboratoriju za ispitivanje kvaliteta semena (Email: smilosavljevic@agrosava.com i iglumac@agrosava.com Telefon: 062/8041336)
  • Laboratorija za razvoj i istraživanje
  • Laboratorija za ispitivanje kvaliteta hrane za kućne ljubimce