U okviru kompanije Agrosava posluju laboratorije za ispitivanje kvaliteta svojih proizvoda, kao i proizvoda na zahtev klijenata. U okviru laboratorije vrše se ispitivanja kvaliteta ulaznih sirovina, međuproizvoda i finalnih proizvoda, zatim ispitivanje kvaliteta semenskog materijala, ispitivanje tretiranog semena, analiza sredstava za zaštitu bilja, itd.

U okviru poslovnog sistema postoje četiri laboratorije: