Semenarstvo

Nazad
Semena Psenica

Sektor za semenarstvo se sastoji iz dve organizacione celine i to:

Semenarstvo

Agrosava d.o.o.

1. Odeljenja proizvodnje semena

U okviru svojih delatnosti vrši organizaciju i kontrolu proizvodnje AS hibrida, kao i semena drugog ratarskog bilja za potrebe ino partnera.

Odabir proizvođača tj. proizvodnih parcela vrši se po strogo utvrđenim kriterijumima.

2. Odeljenja dorade semena

U nameri da obezbedi berbu semenskog kukuruza AS hibrida u optimalnom roku i blagovremeno doradi i upakuje potrebne količine semena, Agrosava je 2009. godine sagradila i pustila u rad semenski centar u Šimanovcima.

Kvalitet4

Agrosava d.o.o.

Sušara je dvokanalnog tipa. Njen dnevni učinak je 100–120 t sirovog klipa kukuruza, u zavisnosti od ulazne vlage zrna. Osim sušenja kukuruza, u komorama sušare mogu se sušiti i semena drugog ratarskog bilja (suncokret, pšenica, ječam i sl.). Dorada semena u užem smislu podrazumeva niz tehnoloških postupaka koji imaju za cilj da očuvaju kvalitativni potencijal semena uz minimum otpada.