Sektor za semenarstvo se sastoji iz dve organizacione celine i to:

 

1. Odeljenja proizvodnje semena

U okviru svojih delatnosti vrši organizaciju i kontrolu proizvodnje AS hibrida, kao i semena drugog ratarskog bilja za potrebe ino partnera.
Odabir proizvođača tj. proizvodnih parcela vrši se po strogo utvrđenim kriterijumima.

 

2. Odeljenja dorade semena

U nameri da obezbedi berbu semenskog kukuruza AS hibrida u optimalnom roku i blagovremeno doradi i upakuje potrebne količine semena, Agrosava je 2009. godine sagradila i pustila u rad semenski centar u  Šimanovcima.

 

Semenski centar sastoji se iz dve osnovne tehnološke celine i to:

  • sušare sa grubom doradom
  • dorade u užem smislu reči koja podrazumeva primarnu doradu, tretiranje i pakovanje

Sušenje i dorada semena su, u pogledu tehnologije i opreme koja je instalisana, na najvišem praktičnom nivou i mogu udovoljiti i najzahtevnijim tržištima.

Sušara je dvokanalnog tipa. Njen dnevni učinak je 100–120 t sirovog klipa kukuruza, u zavisnosti od ulazne vlage zrna. Osim sušenja kukuruza, u komorama sušare mogu se sušiti i semena drugog ratarskog bilja (suncokret, pšenica, ječam i sl.). Dorada semena u užem smislu podrazumeva niz tehnoloških postupaka koji imaju za cilj da očuvaju kvalitativni potencijal semena uz minimum otpada.

Tehnološki postupci definišu se za svako seme pojedinačno, na osnovu obrade uzoraka na laboratorijskim mašinama i rezultata ispitivanja poljoprivredne vrednosti obrađenih uzoraka semena.

Primarna dorada koncipirana je kao jednovremena višefazna dorada, što znači da se u istoj jedinici vremena može nezavisno obavljati više tehnoloških postupaka.

Ugrađena oprema za primarnu doradu je nabavljena od najuglednijih proizvođača iste (Carter day, HEID, OLIVER, BÜHLER).

Tretiranje semena se obavlja na tzv. šaržnim aparatima za oblaganje semena pesticidima, što omogućava racionalnu potrošnju skupih preparata, visok stepen pokrivenosti semena i pravilno doziranje aktivne supstance na svako zrno.

Semenski centar je opremeljen linijama za automatsko uvrećavanje i slaganje semena na palete.

Seme AS hibrida skladišti se i čuva u visokoregalnom skladištu Distributivnog centra Agrosava u Šimanovcima. Zalihe semena se redovno nadziru i štite od insekata i glodara.

S obzirom na veliki kapacitet dorade i pakovanja semena, Agrosava vrši i uslužno sušenje i doradu semena kukuruza, suncokreta i drugog ratarskog bilja za potrebe ino partnera.

Kontakt:
Direktor semenarstva
Dipl. inž. polj. Miloš Milićević
E–mail: mmilicevic@agrosava.com

Program menažer za semena
Mast. inž. polj. Dragan Stojković
E–mail: dstojkovic@agrosava.com

Rukovodilac dorade semena
Dipl. inž. polj. Momčilo Glumac
E–mail: mglumac@agrosava.com