Istraživanje i razvoj semena

Nazad
Semena Psenica

AS hibridi na vaša proizvodna polja donose sorte i hibride, koji nastaju primenom moderne tehnologije oplemenjivanja i selekcije

Ovakav kompleksan i studiozan pristup istraživanju i razvoju novih proizvoda je moguć isključivo zahvaljujući širokoj i uspešnoj naučno–tehničkoj saradnji sa brojnim istraživačkim programima, najsavremenijim svetskim analitičkim laboratorijama i servisu zimske generacije u Južnoj Americi.

Zahvaljujući pažljivom odabiru lokaliteta na kojima testiramo najnoviju „genetiku“ u uporednim ogledima na malim proizvodnim parcelama, u većem broju randomizovanih ponavljanja, kako u zemlji tako i u inostranstvu, zatim STRIP ogledima i velikom broju pokaznih ogleda širom Srbije i regiona, u mogućnosti smo da odaberemo genotipove koji u različitim agro–ekološkim uslovima i nivoima agrotehnike ispoljavaju superiorne performanse.

Sva naša pažnja usmerena je ka stvaranju semena koji će poljoprivrednim proizvođačima obezbediti ne samo kvalitetan usev i visok prinos, već i jedan stabilan rod u različitim proizvodnim uslovima.

Odabirom novih savremenih sorti i hibrida naš posao se ne završava, već se trudimo da proizvođačima pomognemo kako savetima i preporukama tokom cele proizvodne sezone, tako i dodatnim analizama koje proizvođačima treba da olakšaju plasman poljoprivrednih proizvoda ili njihovu što efikasniju upotrebu na sopstvenom gazdinstvu.

Zahvaljujući rezultatima agronomskih ogleda u kojima ispitujemo tolerantnost sorti i hibrida prema sredstvima za zaštitu biljaka, mogućnosti ranije ili poznije setve, gustine setve, ishrane useva i dr., a naročito zahvaljujući laboratorijskim analizama hemijskog sastava pšenice, zrna kukuruza i posebno silaže cele biljke kukuruza u mogućnosti smo da dodatno pomognemo našim proizvođačima i unapredimo njihovu proizvodnju u celini.