Sertifikati

Sertifikat bonitetne kompanije Coface

Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu i IQNet sertifikat za sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

Sistem menadžmenta kvaliteta i IQNet sertifikat za sistem menadžmenta kvaliteta

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine i IQNet za sistem menadžmenta zaštite životne sredine

Sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje kvaliteta semena

Sertifikat o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi – 2020/PLATINUM AAA

Nagrade

Zlatna Gazela – 2016. godina (saznaj više)

Beogradski pobednik – 2016. godina (saznaj više)

Environmental Respect Award – 2014. godina (saznaj više)

Najbolji proces selekcije kandidata za posao (saznaj više)