Nagrade

Zlatna Gazela – 2016. godina (saznaj više)

Beogradski pobednik – 2016. godina (saznaj više)

Environmental Respect Award – 2014. godina (saznaj više)

Najbolji proces selekcije kandidata za posao (saznaj više)

Evropski Platinum AAA sertifikat – 2020. godina (saznaj više)

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost – 2021. godina (saznaj više)

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost – 2022. godina (saznaj više)

Sistem menadžmenta kvalitetom (saznaj više)

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine (saznaj više)

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu (saznaj više)

Quality Austria – 2022. godina (saznaj više)

Internacionalan standard za hranu – IFS Food Sertifikat – 2022. godina (saznaj više)

Sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises, Privredna komora Srbije – 2023. (saznaj više)

Sertifikati

Sertifikat bonitetne kompanije Coface

Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu i IQNet sertifikat za sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

Sistem menadžmenta kvaliteta i IQNet sertifikat za sistem menadžmenta kvaliteta

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine i IQNet za sistem menadžmenta zaštite životne sredine

Sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje kvaliteta semena

Sertifikat o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi – 2020/PLATINUM AAA