Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja

Nazad
Semena Psenica

Pogoni za proizvodnju sredstava za zaštitu bilja (pesticidi) i folijarnih hraniva, na sadašnjoj lokaciji, u Šimanovcima, nalaze se od 1997. godine.

Vrste pakovanja:

  • Tečni preparati:
    5 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml,
    1 L, 10 L i 200 L

  • Praškasti preparati:
    1.25 g, 2 g, 8 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 50 g, 100 g, 150 g,
    200 g, 250 g, 500 g, 1 kg i 20 kg

Provera fizičko–hemijskih osobina pesticida Agrosave

Zastita Bilja 2 Agro Sava

Dobra organizacija i kapaciteti opreme, preko usklađenih procesa, doprinela je da Agrosava pruža usluge formulacije i pakovanja pesticida najvećim svetskim proizvođačima, za šta je sertifikovana 2012. godine kod DQS-a, Nemačkog sertifikacionog tela.

Provera fizičko–hemijskih osobina pesticida Agrosave vrši se u sopstvenoj laboratoriji opremljenoj najsavremenijim uređajima. Na osnovu šaržnih brojeva aktivne i pomoćnih materija određuje se šaržni broj finalnog proizvoda, koji obezbeđuje kompletnu sledljivost proizvoda od njegovog nastanka do krajnjeg korisnika. Oprema koja se koristi u procesima formulacije i pakovanja je od renomiranih proizvođača kao što su MEWES, BREITNER, AMSI, LANGGUTH, HITCHI, itd. U zavisnosti od viskoziteta preparata i vrste pakovanja, kapaciteti mašina za tečna pakovanja kreću se od 1000 do 3000 kom/sat, a kod čvrstih od 700 do 2000 kom/sat.

Zastita Bilja1 Agro Sava

Kontakt:
Rukovodilac proizvodnje plastike i štamparije
Dipl. inž. Ivan Vučinić
E–mail: ivucinic@agrosava.com