Kako zaštititi borovnicu od sive truleži

Vesti

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Siva Trulez Morezmo

Siva trulež je ekonomski  najznačajnija bolest u pojedinim voćarskim kulturama. Za pojavu sive truleži kod borovnice i drugih jagodastih vrsta presudni su vremenski uslovi. Borovnica je najranjivija na sivu trulež u nekoliko ključnih stadijuma razvitka:

  • Početkom cvetanja
  • Tokom punog cvetanja
  • Tokom precvetavanja
  • 7 do 10 dana pred samu berbu.

Patogen koji prouzrokuje sivu trulež najčešće napada borovnicu u proleće, nekoliko dana nakon kišovitog i maglovitog vremena. Budući da su i april, maj i početak juna ove godine obeležile velike količine padavina, a lokalno praćene i gradom, postoji opasnost od zaraze borovnica i voćari bi trebalo da obrate posebnu  pažnju u narednom periodu.

 

Kako zaštititi borovnicu?

Ukoliko ste primenjivali pravilne agrotehničke mere duž celog procesa uzgajanja borovnice, verovatnoća da je siva trulež napala cvet i/ili plod je znatno manja, ali opasnost i dalje postoji.
Botrytis cinerea  kolonizuje stare cvetne ostatke tokom cvetanja, što može da obezbedi inokulum za infekciju bobica čak u hladnjači. Pretpostavlja se da B. cinerea može inficirati nezrele bobice, ostajući latentne do samog sazrevanja bobica. Upravo iz tih razloga treba pristupiti pravilanom vidu hemijske zaštite i ishrane pred samu berbu.

 

Koji preparati mogu pomoći?

Enter

Enter je fungicid sa preventivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive truleži. Glavna svojstva preparata Enter su kratka karenca i širok spektar delovanja, što ga čini savršenim za korišćenje neposredno pred berbu. Sem borovnica, Enter se preporučuje i za zaštitu maline i jagode . Primenjuje se preventivno pre nego što se ostvare uslovi za početne stadijume infekcije, od faze cvetanja do faze sazrevanja plodova. Količina primene : 1-2 lit/ha uz utrošak vode od  300-600 lit/ha , a sve u zavisnosti od vremenskih uslova i faze porasta u kojoj se nalaze gajene biljke.

 

Morezmo

Morezmo je preventivni fungicid namenjen suzbijanju prouzrokovača sive truleži u malini, jagodi, borovnici, vinovoj lozi i paradajzu. Idealna kombinacija dve aktivne materije, različitih mehanizama delovanja, sistemične i kontaktne komponente, sa širokim spektrom delovanja obezbeđuje dugotrajnu i efikasnu zaštitu gajenim biljkama od patogena koji prouzrokuje sivu trulež.

Količina primene : 0,6-0,8 kg/ha uz upotrebu 600-1000 lit vode po hektaru.

 

Wuxal® Aminocal

Kako bismo sačuvali čvrstoću ploda i povećali kvalitet  pred berbu se moraju dodati elementi koje biljka ne može da usvoji preko korena. Wuxal® Aminocal je folijalno hranivo za tretman voća i povrća pred samu berbu, hranivo bez mineralnog azota  i kao takav ispunjava standarde za organsku proizvodnju. Preparat sadrži nekoliko ključnih hranljivih elemenata u sledećim koncentracijama:

  • Kalcijum (Ca) – 15%
  • Mangan (Mn) – 0.5%
  • Cink (Zn) – 0.5%

Visoka koncentracija kalcijuma je ključna, budući da su plodovi ograničeno snabdeveni ovim elementom tokom porasta. Veoma je važno je tokom vegetacije, a posebno u stadijumu formiranja i sazrevanja plodova dodavati kalcijum putem folijalnih hraniva, čime se redukuju skladišne bolesti, omogućava duže čuvanje plodova, te lakši transport i rast tržišne vrednosti. Wuxal® Aminocal Preporučena količina primene hraniva je 5 l /ha uz 2-3 tretmana tokom vegetacije .

Velimir Cvijetić,

Agrosava, Stručna podrška

 

Najnovije novosti