Najezda glodara u jesenjem periodu

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Najezda Glodara U Jesenjem Periodu 01

Ove godine smo svedoci hiperreprodukcije glodara u svim regionima. Glodari ishranom pričinjavanju štete na poljoprivrednim kulturama poput pšenice i ječma , lucerke, uljane repice, u voćnim zasadima kao i u zasadu leske. U jesenjem periodu, oštećenja na pšenici, ječmu, uljanoj repici i lucerki su uočljiva u vidu prorede sklopa useva, jer se hrane svim nadzemnim i podzemnim delovima gajene biljke. Ukoliko su vremenske prilike povoljne kao ove jeseni dolazi prenamnoženja i ukoliko se ne krene sa paravovremenim suzbijanjem mogu da nanesu veliku štetu gajenim usevima. U voćnjacima pričinjavaju štete tako što se spuštaju ispod površine zemljišta, praveći hodnike oko mladih sadnica gde se hrane korenovim sistemom. Često tek u proleće možemo da utvrdimo da su se sadnice osušile, jer su im glodari izgrizli koren.

Najezda Glodara U Jesenjem Periodu 02

U godini kada postoje najezde poljskih glodara, štete na parcelama mogu iznositi i do 100%, naročito ako se ne preduzmu pravovremene mere regulacije brojnosti glodora. Rezultati neće biti zadovoljavajući ako tretiramo samo pojedinačne manje parcele, jer će glodari u tom slučaju migrirati za dostupnom hranom i na okolne netretirane parcele. Samo sveobuhvatne akcije koje podrazumevaju suzbijanje glodara na većim površinama, pružiće zadovoljavajuće rezultate.

Preporuka je da se već sada obiđu parcele i utvrdi brojnost aktivnih rupa, i ukoliko na jednom hektaru postoji više od 20 aktivnih rupa ( u voćnjacima na 100m 2 20 rupa), pristupa se merama suzbijanja  glodara. Suzbijanje vršimo preparatima Rattus Zink, Rattus Bait crveni i Rattus bait plavi tako što se mamci ubacuju u aktivne rupe i obavezno se prekriju zemljom kako ne bi došlo do trovanja divljači I ptica. Kako su u pitanju otrovne materije tretman suzbijanja glodara raditi obavezno sa ličnim zaštitnim sredstvima. Najefikasnije je suzbijati glodare na jesen jer je tad najpogodnije doba za njihovu reprodukciju.

 

Mast.inž. polj. Elena Benjik
Inž.polj. Milana Janićijević

Najnovije novosti