Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Vinova Loza

Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih bolesti vinove loze. Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja, kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naseljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju. Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa.

Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi – učestale padavine u periodu sazrevanja grožđa. Do masovne pojave dolazi posebno kada posle dužeg sušnog perioda naiđe kišni period. U tim uslovima dolazi do naglog nalivanja bobica, usled čega one pucaju i ta mesta predstavljaju mesto prodora patogena. Osetljivije su sorte zbijenog grozda i tanke pokožice.

Nizom agrotehničkih mera može se uticati na smanjenje intenziteta napada bolesti: zelena rezidba u vinogradu čime se omogućava bolja provetrenost zasada i posebno uklanjanje lisne mase u zoni grožđa 15-tak dana pred berbu. Takođe suzbijanje grožđanog moljca je značajno, jer oštećenja od njegove ishrane predstavljaju mesto ulaza patogena.

Pored agrotehničkih mera, stručna služba Agrosave preporučuje obaveznu primenu fungicida za, posebno u godinama sa učestalim padavinama. Prvo tretiranje se preporučuje u fenofazi precvetavanja vinove loze, čime se smanjuje prisustvo patogena u latentnom stanju korišćenjem fungicida Signum 1-1,5kg/ha. Drugo tretiranje pred zatvaranje grozda, posebno značajno za osetljive sorte korišćenjem fungicida Ciprodex 1,6 l/ha. Treće i najznačajnije tretiranje je 25-30 dana pred berbu – obavezno ako se najavljuju učestale padavine primenom fungicida Teldor 1,5 l/ha.

Autor:

Dip. Inž. Vladimir Dragutinović

Stručna podrška za centralnu Srbiju

Agrosava

Najnovije novosti