Teatar plus i Plures – dobitna kombinacija preparata za bolesti i insekte u pšenici

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Teatar I Plures

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Izveštaji sa terena pokazuju da pšenica sada, posle setve i nicanja, izgleda odlično. Međutim, nakon blage zime, kao što je bila prethodna, koja pogoduje prezimljavanju parazita, postoji opravdana bojazan od toga kako će pšenica izgledati posle proleća.

Zato je za osiguranje dobrog prinosa i kvaliteta zrna potrebno delovati preventivno na najčešće bolesti žita, poput pepelnice, rđe i septorije.

Agrosava za suzbijanje tih bolesti ima vrlo delotvoran fungicid Teatar plus. On u sebi ima dve aktivne materije, azoksistrobin i difenokonazol, koje jedna drugu dopunjuju i povećavaju efikasnost preparata. Teatar plus se primenjuje u količinama od 0,6 l/ha do 0,8 l/ha, u periodu vlatanja, klasanja i početkom cvetanja. Koju količinu će ratari primeniti zavisi od uslova za pojavu bolesti. Ako su slabiji, koriste se manje količine, dok se veća doza primenjuje kada su povoljni uslovi (gust i bujan usev, sorta koja zahteva intenzivnu zaštitu, kišovito vreme).

Pored pojave bolesti, ratari se mogu suočiti i sa problemom insekata u pšenici, naročito sa insektom lema. Ukoliko lema, odnosno žitna pijavica, napadne usev, direktno je ugrožen prinos, a jače napadnute biljke mogu biti i potpuno uništene. Zato je zaštita od izuzetnog značaja.

Agrosava omogućava proizvođačima da efikasno rešee i ovaj problem, i to pomoću preparata Plures. Plures je insekticid sa kontaktim i digestivnim delovanjem. U kontaktu sa štetnim insektima izaziva gubitak koordinacije, konvulzije, dehidrataciju, „knock-down“ efekat i brzo uginuće. To je vrlo značajno, jer se tako sprečava veće oštećenje biljke. Primenjuje se u količini 0,5 – 0,65 l/ha, uz utrošak vode 200 – 400 l/ha.

Pošto se može kombinovati sa Teatrom plus, ratari praktično mogu jednim tretmanom uspešno delovati i na bolesti i na insekte u pšenici.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WTt3wghIOQE[/embedyt]

Najnovije novosti