Uz AS 5M43 lako do rekordnih prinosa

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
News 2 As5m43 Odobreno

U novoj generaciji AS hibrida AS 5M43 zauzima posebno mesto.

To je hibrid namenjen za direktnu žetvu u zrnu, bez troškova veštačkog dosušivanja. S obzirom da pripada srednje ranoj grupi zrenja, koja ima najbolji odnos potencijala za prinos i sadržaja vlage, AS 5M43 proizvođačima obezbeđuje najveću profitabilnost.

U uslovima dobre agrotehnike, pokazaće svoje maksimalne potencijale za rodnost i proizvođačima vratiti svako ulaganje. Zato sa AS 5M43 nije teško doći do visokih, pa i rekordnih prinosa. Tako su, na primer, u 2020. godini, u nekoliko okruga u Srbiji, zabeleženi prinosi preko 13 tona po hektaru.

U čemu je tajna rodnosti AS 5M43? Mnogi ratari misle da je dužina klipa ključna za visoke prinose. A da li je stvarno tako i šta zapravo presudno utiče na rodnost otkriva vam dr Nenad Vasić u prilogu ispod.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=lFcLd_-_htA[/embedyt]

Najnovije novosti