Zahtevi kukuruza prema plodoredu, tipu zemljišta i osnovnom đubrenju

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Zahtevi Kukuruza Prema Plodoredu Tipu Zemljišta I Osnovnom Djubrenju

Dobri predusevi za kukuruz uključuju strna žita, zrnene mahunarke, krmno bilje i povrće. Međutim, važno je da se kukuruz ne gaji u monokulturi, odnosno da se ne seje na istoj parceli dve ili više godina za redom. Ovo može dovesti do smanjenja prinosa i povećanog rizika od fitopatogenih oboljenja.

Da bi se postigli visoki i stabilni prinosi, kukuruz zahteva zemljište koje je duboko, rastresito, dobro aerirano i bogato hranivima. Mada može podneti i nešto niže vrednosti, najbolja pH vrednost za kukuruz je neutralna, odnosno između 6,5 i 7,0. Odgovarajuća zemljišta za kukuruz uključuju černozem, ritsku crnicu, aluvijum, karbonatne smolnice i plodne gajnjače.

Obzirom da u Srbiji imamo sve ove tipove zemljišta potrebno je, pravilnom i pravovremenom obradom i adekvatnim đubrenjem, stvoriti idealne preduslove za uspešnu proizvodnju.

Poželjno je uraditi kontrolu plodnosti i na osnovu preporuke stručnih lica uraditi osnovno đubrenje N:P:K đubrivima.

Optimalne količine čistih hraniva po 1 ha:

  • 120- 160 kg N;
  • 80 -120 kg P2 O5 ;
  • 60 – 80 kg K2O ;

2/3 do celokupne količine fosfora i kalijuma i 1/3 azota aplicirati u jesen zajedno sa oranjem na dubini od 25 – 30 cm u zavisnosti od tipa zemljišta. Ostatak hraniva primeniti u proleće sa predsetvenom pripremom.

Najnovije novosti