Vrsta proizvoda: Semena

Proizvodjač: Agrosava

Quattrona

Srednje rana sorta

Glavne osobine

Nova visokoprinosna sorta pogodna za mlinarsko pekarsku industriju

 • Objedinjuje u sebi 4 veoma važne karakteristike: adaptabilnost, stabilnost, visok prinos i kvalitet. Prilagođena je različitim uslovima gajenja i nivoima agrotehnike.

Visoka tolerantnost na toplotni stres

 • Izdužena vršna internodija omogućava bolju cirkulaciju vazduha između klasova, što u uslovima povišenih temperatura može uticati na smanjenje temperature biljnog sklopa.

Produženo trajanje lisne površine

 • List zastavičar duže zadržvana zelenu boju, čime se produžava period nalivanja zrna, što značajno doprinosi pravilnom formiranju i krupnoći zrna.
Quattrona Web
 • Agronomske ocene

  Potencijal prinosa
  5
  Adaptabilnost
  5
  Tolerencija na rđu
  5
  Tolerancija na ostale bolesti
  4
  Tolerancija na poleganje
  5
  Hektolitarska masa
  5
 • Optimalna gustina setve

  460-500 klijavih zrna po m2

  Program zaštite

  Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

  Preuzmite dokument

 • Agrotehnika

  • U zavisnosti od osobina zemljišta, vremenskih uslova i preduseva preporučuje se osnovna obrada na dubini 25–30 cm.

   Predsetvenu pripremu obaviti tako da parcela bude poravnata, sa orašasto–mrvičastom strukturom setvenog sloja, sa blago zbijenom setvenom posteljicom na dubini od 3 do 4 cm.

  • Optimalan rok setve u našim agroekološkim uslovima je od 10. do 30. oktobra, u zavisnosti od vremenskih uslova i proizvodnog regiona.

   Preporučuje se setvena norma od 460 do 500 klijavih zrna /m2 ili 180–220 kg/ha. Sa kasnijom setvom ili lošijom pripremom zemjišta normu semena povećati za 10%.

   Sejati na optimalnoj dubini setve od 3 do 4 cm.

  • Predsetveno đubrenje izvršiti neposredno pre osnovne obrade zemljišta. Đubrenjem u ovoj fazi, obezbeđuju se mineralna hraniva potrebna za početni rast i razvoj pšenice.

   Preporuka je da se koriste kompleksna đubriva koja odlikuje visoka koncentracija hranljivih materija. Količina primene zavisi od analize zemljišta i planiranog prinosa, pri čemu je za 1 t prinosa zrna neophodno obezbediti 20–30 kg N, 12–18 kg P2O5 i 18–25 kg K2O.

   Preporuka je da se pred osnovnu obradu unese 1/3 planirane količine azota, celokupna količina fosfora i kalijuma. Ostatak azota upotrebiti za prihranjivanje u toku vegetacije.

   Radi efikasnijeg usvajanja hraniva preporučuje se prihrana pšenice u dve faze i to prva prihrana u rano proleće, a druga u toku intenzivnog porasta useva. Za određivanje potrebne količine azota primenjuje se N-min metoda. Ukoliko je količina azota, koju treba uneti u proleće, veća od 100 kg/ha, podeliti je obavezno na dva dela, 70% u prvoj prihrani i 30% u drugoj prihrani. U prvoj prihrani se koristi UREA, a u drugoj prihrani KAN ili AN.

   U slučaju da pšenica tokom vegetacije bude izložena stresnim uslovima usled vremenskih nepogoda (duži hladan vremenski period u toku proleća, grad, oluja) ili drugih faktora, preporučuje se folijarne prihrana jednokratno ili više puta u toku vegetacije:

   • Wuxal Super 3 l/ha, u fazi intenzivnog obrazovanja stabla do klasanja;
   • Wuxal Grano 2 l/ha, u fazi početka cvetanja
  • U zavisnosti od populacije korova i vremena primene, preporučujemo sledeće preparate:

   • za suzbijanje uskolisnih korova od sredine bokorenja do početka vlatanja primeniti herbicid Amanet u količini od 1,2 l/ha;
   • za suzbijanje širokolisnih korova od početka bokorenja do formiranja lista zastavičara primeniti herbicid Futur 50 g/ha + okvašivač ES plus 0,2 l/ha.
  • Bolesti prouzrokuju veliku štetu, dovode do smanjenja prinosa i pada kvaliteta zrna. Za optimalnu zaštitu pšenice preporučuju se dva tretmana.

   Prvi tretman za suzbijanje prouzrokavoča bolesti lista i stabla (lisne rđe, pepelnice, pegavosti) podrazumeva primenu proizvoda Image u količini od 0,7 l/ha.

   Drugi tretman se primenjuje na početku cvetanja pšenice radi suzbijanja prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.) i podrazumeva primenu proizvoda Unify 0,8 l/ha ili Teatar plus 0,8 l/ha ili Postulat 0,8 l/ha.

    

  • Najčešće štetočine koje se javljaju na pšenici su žitna pijavica, lisne vaši, žitne stenice i tripsi. Za njihovo suzbijanje koristi se preparat Plures u količini od 0,4 l/ha po formiranju prvih kolonija.

  Povezani proizvodi