Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Stahofen

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza

Aktivna materija

Rimsulfuron 250 g/l

Grupa

Sulfoniluree

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

30 g i 100 g

Karenca

Silažni kukuruz – 63 dana
Merkantilni kukuruz – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

B

Stahofen

Prednosti preparata

 • Efikasno kontroliše muhar i rizomski sirak u kukuruzu
 • Odlaže rezistenciju
 • Selektivan za kukuruz

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: kukuruz.

  Kukuruz: u količini od 60 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
  Vreme primene: u fazi 1–7 lista kukuruza.

  Stahofen je efikasan na sledeće korove:

  • u količini od 60 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha u odnosu na korove kao što su: sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-Galli), zeleni muhar (Setaria glauca), svračica (Digitaria sanguinalis), livadarka (Poa annua), štir (Amaranthus retroflexus) i hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove može se mešati sa preparatima Colosseum ili Maton do faze 5 listova kukuruza, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom ili čičkom. U fazi 5–7 listova kukuruza može se mešati sa preparatima Intermezzo ili Tvister. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom. Ne sme se primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C (u dužem periodu).

 • Stahofen je efikasan na sledeće korove:

  u količini od 60 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha u odnosu na korove kao što su: sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), veliki muhar (Echinochloa crus-Galli), zeleni muhar (Setaria glauca), svračica (Digitaria sanguinalis), livadarka (Poa annua), štir (Amaranthus retroflexus) i hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum).

 • Aktivna materija rimsulfuron pripada grupi sulfoniluree. Biljka herbicid dominantno usvaja preko lista, manje korenom i translocira ga do meristemskih tkiva u kojima inhibira aktivnost enzima ALS, blokira biosintezu aminokiselina čime se zaustavlja dalja deoba ćelija i prestaje rast korova. Simptomi delovanja vidljivi su posle 5 do 10 dana u vidu nekroze i laganog odumiranja korova.

  NAPOMENA

  U dvokratnoj primeni primenjuje se doza od 30 g/ha po tretmanu, prvi put kada kukuruz ima razvijenih 1–3 lista, a drugi put do sedmog razvijenog lista kukuruza.

  PLODORED

  U slučaju preoravanja može se ponovo sejati kukuruz i krompir. Iste godine mogu se sejati ozime žitarice. Naredne godine mogu se sejati jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, soja, krompir, paradajz.

  FITOTOKSIČNOST

  Ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača preparat nije fitotoksičan.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi