Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Voliam® Targo 063 SC

Insekticidi
Čvrst oslonac u borbi protiv štetočina

Voliam® Targo 063 SC

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem u usevima jabuke, kruške, paradajza i breskve.

Prednosti preparata

  • Dugotrajno dejstvo na insekte koji se hrane sisanjem
  • Novi mehanizam delovanja
  • Zaštićen od spiranja kišom i otporan na fotorazgradnju
  • Odlična efikasnost na jaja i larve

Više informacija