Vrsta proizvoda: Folijarna hraniva

Proizvodjač: Aglukon

Wuxal® Grano

Prosto neorgansko azotno đubrivo sa mikroelementima

Sadržaj hranljivih elemenata:

Ukupni azot (N) – 15%
Amonijačni azot (NH4-N) – 4,9%
Karbamidni azot (NH2-N) – 10,1%
Magnezijum (Mg) – 2%
Sumpor (S) – 10%
Bakar (Cu) – 0,3%
Mangan (Mn) – 0,3%
Cink (Zn) – 1%

Specifična težina:

1,37 g/cm³

PH vrednost:

6,8

Pakovanje

1 L i 5 L

Wuxal Grano

Prednosti preparata

 • Folijarno đubrivo bogato azotom i sumporom sa dodatkom mikroelemenata
 • Namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice
 • Utiče na poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Ishrana biljaka: Wuxal® Grano je đubrivo namenjeno za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice (pšenica, ječam, ovas, raž) za poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina.

  Način primene: folijarno.

  Broj tretiranja u toku godine: 2 puta.

  Žitarice (pšenica, ječam, ovas, raž): u količini 2–4 l/ha.
  Vreme primene:

  Prvi tretman: faza zastavičara u količini 2–4* l/ha.
  Drugi tretman: neposredno pred početak klasanja u količini od 2 l/ha.

  *4 l/ha ako su tretmani ograničeni na jedan tretman tokom faze zastavičara.

  Pšenica: u količini od 5 l/ha.
  Vreme primene: povećanje kvaliteta zrna i sadržaja proteina, 10–14 dana posle cvetanja.

  Mogućnost mešanja

  Wuxal® Grano je kompatibilan sa najčešće korišćenim pesticidima.

 • Wuxal® Grano je folijarno đubrivo bogato azotom i sumporom sa dodatkom mikroelemenata kao što su magnezijum, bakar, mangan i cink. Mikroelementi su helatizirani sa EDTA kompleksom za bolju apsorpciju i kompatibilnost sa većinom pesticida.

  Ova formulacija je optimalna za prihranu žitarica, kod preporučene primene dolazi do povećanja prinosa i kvaliteta zrna.

  NAČIN DELOVANJA

  Wuxal® Grano je formulisan za dopunsku ishranu žitarica. Sumpor ulazi u sastav aminokiselina koji grade proteine, što dovodi do boljeg kvaliteta zrna. Uravnotežen odnos azota, sumpora i mikroelemenata u preparatu produžava vegetaciju lista zastavičara i na taj način direktno utiče na povećanje prinosa. Optimalan pH preparata (6,8) dodatno utiče na bolje usvajanje od strane biljaka.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi