Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Wuxal® Grano

Folijarna hraniva
Optimalna ishrana biljaka za pravilan rast i razvoj

Wuxal® Grano

Prosto neorgansko azotno đubrivo sa mikroelementima.

Prednosti preparata

  • Folijarno đubrivo bogato azotom i sumporom sa dodatkom mikroelemenata
  • Namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, posebno za žitarice
  • Utiče na poboljšanje prinosa, kvaliteta zrna i sadržaja proteina

Više informacija