Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Wuxal® Sulphur

Folijarna hraniva
Optimalna ishrana biljaka za pravilan rast i razvoj

Wuxal® Sulphur

Neorgansko, prosto azotno đubrivo sa sekundarnim elementima i mikroelementima.

Prednosti preparata

  • Folijarno đubrivo sa visokim sadržajem sumpora i azota
  • Posebno koristan za kulture: pšenica, luk, šećerna repa i uljana repica
  • Direktno utiče na otpornost biljaka na biljne bolesti
  • Povećava sadržaj proteina u žitaricama i pozitivno utiče na prinos i kvalitet

Više informacija