Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Zakon

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija

Hlorantraniliprol 200 g/l

Grupa

Diamidi

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

5 ml, 30 ml, 100 ml i 1 l

Karenca

Paradajz, paprika i kupus – 1 dan
Jabuka i breskva – 14 dana

Klasifikacija rezistentnosti

28

Zakon

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi/usevi: jabuka, breskva, paradajz, kupus i paprika.

  Jabuka: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini 200–300 ml/ha (70–100 ml/m visine krošnje/ha) uz utrošak vode 500–1000 l/ha (5–10 l/100 m²).
  Vreme primene: u periodu piljenja larvi iz jaja, pre ubušivanja u plodove, od fenofaze razvoja ploda, kada dostignu veličinu 10 mm do fenofaze kada su plodovi zreli za berbu (BBCH 71–87).  Proizvod se može koristiti najviše dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu od 14 dana.

  Breskva: za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u količini 200–300 ml/ha (70–100 ml/m visine krošnje/ha) uz utrošak vode 500–1000 l/ha (5–10 l/100 m²).
  Vreme primene: u periodu piljenja larvi iz jaja, pre ubušivanja u plodove, od fenofaze razvoja ploda (rast plodnika: opadanje plodova posle cvetanja) do fenofaze kada latica ima specifičnu boju za sortu (BBCH 69–85). Proizvod se može koristiti najviše dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu od 14 dana.

  Paradajz: za suzbijanje moljca paradajza (Tuta absoluta) u količini 200 ml/ha uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: u periodu piljenja larvi iz jaja, pre ubušivanja u list, stablo i plodove, od fenofaze kada je razvijen peti pravi list na glavnom stablu do pune zrelosti plodova, plodovi imaju tipičnu boju i ukus (BBCH 15–89). Proizvod se može koristiti najviše dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu od 7 dana.

  Paradajz u zaštićenom prostoru: za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) u količini 200 ml/ha uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).
  Vreme primene: na početku polaganja jaja i tokom piljenja larvi, a pre ubušivanja u plodove paradajza, od faze kada je prvi plod dostigao tipičnu veličinu do faze pune zrelosti: kada plodovi imaju tipičnu boju (BBCH 71–89), Proizvod se može koristiti najviše dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–14 dana.

  Kupus: za suzbijanje kupusne sovice (Mamestra brassicae) u količini 75–125 ml/ha uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: u periodu piljenja larvi iz jaja, od fenofaze razvoja drugog pravog lista do punog sazrevanja (BBCH 12–89). Proizvod se može koristiti najviše dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu od 14 dana.

  Paprika u zaštićenom prostoru: za suzbijanje kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) u količini 200 ml/ha uz utrošak vode 200–800 l/ha (2–8 l/100 m²).
  Vreme primene: u periodu piljenja larvi iz jaja, pre ubušivanja u plodove, od fenofaze kada je prvi plod dostigao tipičnu veličinu do fenofaze sazrevanja plodova, kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 71–89). Proizvod se može koristiti najviše dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–14 dana.

  Mogućnost mešanja

  Može se mešati sa velikim brojem preparata. Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

 • Prozivod se koristi za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella), breskvinog smotavca (Cydia molesta), moljca paradajza (Tuta absoluta), kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa armigera) kod paradajza u zaštićenom prostoru, kupusne sovice (Mamestra brassicae) i kukuruzne (pamukove) sovice (Helicoverpa
  armigera) kod paprike u zaštićenom prostoru.

 • Hlorantraniliprol je insekticid iz grupe atranilnih diamida i namenjen je suzbijanju štetnih insekata iz familija Lepidoptera, Coleoptera i nekih Diptera. Način delovanja je preko aktivacije specifičnih rianodinskih receptora u mišićima insekata. Ova aktivacija stimuliše oslobađanje kalcijuma iz unutrašnjih zaliha u mišićima izazivajući njihovu paralizu i uginuće insekata. Ingestija je osnovni način unošenja hlorantraniliprola u organizam insekata, a kontaktno delovanje je dopunsko. Ispoljava izvanredno delovanje na sve larvene stadijume insekata. Da bi se obezbedio ovicidni (delovanje na jaja) efekat, neophodno je da jaja budu položena na već tretiranu površinu.
  Hlorantraniliprol pokazuje odličnu diferencijalnu selektivnost prema receptorima rianidina kod insekata u odnosu na receptore sisara. Preparat nije štetan za sisare, ptice, pčele i kišne gliste. Poseduje odličnu perzistentnost na spiranje kišom.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi