ARAGOTO – Suzbijanje korova u usevima kukuruza

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Agrosava Rec Struke Aragoto Suzbijanje Korova U Usevima Kukuruza

Kukuruz je najzastupljenija gajena kultura u Srbiji. Svake godine u Srbiji oko 1.000.000 ha bude pod usevima kukuruza. Ovog proleća proizvođači nisu imali optimalne uslove u vreme setve u pogledu vlage zemljišta tako da imamo neujednačeno nicanje i kukuruza i korova. Izuzetno toplo vreme tokom aprila meseca je prouzrokovalo neuobičajeno nicanje rizomskog sirka, za razliku od jednogodišnjih korova koji nisu nikli u to vreme nego su nikli nakon padavina koje smo imali u prethodnom periodu.

U sedmici iza nas vremenske prilike, kiša i vetrovi,  nisu dozvoljavali da se uradi suzbijanje korova u kukuruzu, a kukuruz prolazi fiziološke faze porasta. Sada imamo situaciju da na istoj parceli imamo kukuruz u različitim razvojnim stadijuma i da moramo da se odlučimo za herbicid koji je selektivan na kukuruz, a ima visoku efikasnost u suzbijanju korovskih biljaka.

Zaštita kukuruza: šta to Agrosava preporučuje?

Aragoto je selektivan translokacioni  herbicid na bazi aktivne materije tembotrion iz grupe triketona i pored tembotriona sadrži i zaštitnu komponentu izoksadifen-etil, koja štiti kukuruz. Pored aktivne materije i protektanta u Aragotu su ugrađene komponente i kofurmulanti novije generacije koji povećavaju selektivnost i efikasnost ovog proizvoda.

Triketoni ili popularno nazvani izbeljivači su grupa herbicida čija je osnovna osobina da pokrenu mehanizme koji dovode do razgradnje hloroplasta, veoma bitnih u procesu fotosinteze. Nakon primene, korovi  herbicid usvajaju preko lista i delimično putem korena , šalju ga u vršne tačke porasta gde korov gubi zelenu boju, izbeljuje i kao takav nema aktivnu fotosintezu što dovodi do njegovog uginuća. Na parcelama na kojima imamo veće prisustvo širokolisnih korova kao dobar partner Aragotu dodajemo preparat Zeazin koji sinergistički povećavaju pojedinačni efekat  prema korovima. Na parcelama gde imamo veće prisustvo rizomskog sirka preporuka je primena Nikosava i Stahofena u fazi do sedmog lista, s tim da se vodi računa o fazi porasta rizomskog sirka.

Ukoliko se posle primene kombinacije ovih herbicida pojave travni korovi u fazi od 6 do 8 lista  kukuruza, preporuka je primena Aragota u količini 1,5-2 litra/ha. Aragoto je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih i uskolisnih korova u kukuruzu. Odlično suzbija većinu najčešćih i veoma otpornih korova u kukuruzu kao što su:

  • ambrozija
  • tatula
  • štir
  • pepeljuga
  • čičak
  • pomoćnica
  • gorušica….

Pored odlične efikasnost na širokolisne korove Aragoto suzbija veliki i mali muhar, kao i sirak iz semena. Aragoto je visoko selektivan, herbicidno veoma efikasan, toksikološki podoban, cenovno pristupačan.

Agrosava, Stručna podrška
Dipl.inž. Danilo Beatović

Najnovije novosti