Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Suzbijanje Korova U Kukuruzu

Cilj svakog proizvođača kukuruza u svojoj proizvodnji je da ostvari maksimalan prinos, a sa njime i profit. Da bi se postogao ovaj cilj neophodno je ispuniti određene uslove:

  • Kvalitetna obrada zemljišta i ishrana
  • Izbor adekvatnog hibrida sa dobrim genetskim potencijalom i pravovremenom setvom
  • Suzbijanje korova u kukuruzu.

Pošto se visina prinosa u kukuruzu formira do petog lista, jako je bitno da nam usev bude čist, odnosno oslobođen od delovanja korovskih biljaka u tom razvojnom stadijumu, savetuju iz kompanije Agrosava.

Herbicidi za suzbijanje korova u kukuruzu

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od prisutnih korova na parceli, kao i od visine (broj listova) kukuruza. Kod brojanja listova kukuruza na samoj biljci broje se svi listovi.

Za suzbijanje korova u kukuruzu od 2-5 listova, zajedno sa porastom useva, mogu se pojaviti korovi veoma otporni za suzbijanje: čičak, poponac, palamida, ambrozija, teofrastova lipica, tatula, gorušica i drugi širokolisni korovi. Ove korove je najbolje uništavati kada se nalaze u fazi 2-4 lista u usevu kukuruza.

Za uništavanje ovih korova preporuka je da se tretmani izvedu sledećim kombinacijama herbicida:

Kombinacije Matona i Colosseuma sa Zeazinom sinergistički povećavaju stepen efikasnost na gotovo sve širokolisne korove preko lista a i zemljišta.

Ako imamo iznikle uskolisne korove jednogodišnje i višegodišnje, kao što su: muhari, proso, divlji sirak iz semena, divlji sirak iz rizoma, preporučujemo kombinovanje sa jednom ili drugom varijantom, uz dodavanje preparata Nikosav u količini od 1-1,25 l/ha. Nikosav se može primeniti u kukuruzu u razvoju 3-8 listova, a razvoj divljeg sirka u fazi 3-5 listova.

Prilikom prskanja kukuruza herbicidima preporučujemo primenu folijarnih đubriva, i to Wuxal Super u dozi 3-4 l/ha ili Wuxal Top P 3-5 l/ha.

Napomena stručne službe Agrosave

Herbicidi sa hormonskim delovanjem (Maton, Colosseum) zahtevaju posebnu pažnju pri primeni i ukoliko se upotrebe u preporučenim količinama i u preporučenoj fazi porasta daju dobre rezultate u suzbijanju i najotpornijih korova koji se javljaju u usevu kukuruza.

Najnovije novosti