AS 554 – Srednje visoka biljka visoke rodnosti

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
As 554 Rec Struke

Tokom poslednjih deset godina, sve veći broj proizvođača kukuruza se odlučuje za kombajniranje u zrnu.

Razlog za to leži u povećanju silosnih kapaciteta u našoj zemlji, gde se kukuruz može direktno skladištiti u zrnu, kao i povećanju efikasnosti proizvodnje zahvaljujući modernizaciji mehanizacije i intenziviranju tehnoloških procesa.

FAO grupa 500 kukuruza zauzima značajan udeo u ukupnoj proizvodnji kukuruza i seje se u svim proizvodnim rejonima od severa do juga naše zemlje. AGROSAVA je prepoznala visoku potražnju i, iz tog razloga, u svojoj selekciji stvorila novi hibrid AS 554 koji ispunjava sve zahteve proizvođača po pitanju gore navedenih karakteristika.

Hibrid AS 554 karakterišu visok genetski potencijal rodnosti i visoka tolerancija na različite agroekološke uslove. Namenjen je proizvodnji suvog zrna i direktnoj žetvi u zrnu. Poseduje veoma tanki oklasak što mu omogućava lako i brzo otpuštanje vlage iz zrna za svoju FAO grupu zrenja. Žetva direktno u zrnu je vrlo lagana sa malim procentom loma i oštećenja.

Ovaj hibrid poseduje jak korenov sistem i srednje visoko pozicioniran klip na stablu, obično sa 16-18 redova zrna. Njegov oklasak je tanak, crvene boje i učestvuje sa svega 10-11% u masi klipa. Tip zrna je zuban, žute boje i duboko zadire u oklasak, čime se postiže vrlo kompaktno i dobro završeno zrno bez praznih prostora.

Hibrid ispoljava dvoklipost i poseduje standardnu dužinu klipa. Otporan je na poleganje i lom stabla, te ne sadrži jalove biljke čak ni u najtežim uslovima proizvodnje. Poseduje visoku adaptabilnost na različite agroekološke uslove.

AS 554 ima izraženu osobinu  „stay green“ efekata, što rezultira usevom kod kojeg nema poleganja niti loma stabla u normalnim proizvodnim uslovima. Biljka ostaje očuvana i u punoj zrelosti pa usev može duže da ostane u polju i sačeka kasniju žetvu.

Ovaj hibrid daje najbolje rezultate u srednjim i visokim gustinama setve. U lošijim proizvodnim uslovima, preporučena gustina setve je od 67.000 do 69.000 biljaka po hektaru, dok se u boljim uslovima preporučuje gustina od 70.000 do 75.000 biljaka po hektaru. U svakom slučaju, ne treba ga sejati u gustini nižoj od 65.000 biljaka po hektaru.

Najnovije novosti