Kako se pravi dobra silaža?

kako se pravi dobra silaza

Uspeh i profitabilnost proizvodnje goveđeg i ovčijeg mleka i mesa u velikoj meri zavisi od toga kakva je silaža, te se kao krucijalno pitanje postavlja kako do dovoljnih količina dobre silaže?

Kukuruz se nedvosmisleno pokazao kao najbolja poljoprivredna biljka za spremanje silaže i ishranu preživara, kako po količini tako i po kvalitetu, u našim agroekološkim uslovima. Po svim merilima je daleko ispred svih drugih mogućih poljoprivrednih biljaka, kao što su sirak i druge.

Silaža – proizvodnja kroz 2 ključna koraka

U proizvodnji visoko kvalitetne silaže imamo 2 glavna dela ovog procesa. Prvi je proizvodnja zelene biljne mase na njivi, a drugi je obrada te zelene biljne mase u silo jamama i dobijanje gotove silaže. Oba dela ovog procesa su usko povezana i samo dobro urađena oba dela rezultiraju dovoljnom i dobrom proizvedenom silažom.

Što se tiče proizvodnje zelene biljne mase na njivi, pored tehnologije i uslova proizvodnje, najlakše i najdirektnije možete uticati na izbor hibrida za proizvodnju silaže. Postoje značajne razlike u kukuruzu od kog se sprema silaža, tako da postoje i značajne razlike u kvalitetu silaže.

LEAFYMax AS hibridi za spremanje visoko kvalitetne silaže

LEAFYMax AS hibridi su isključivo namenjeni za spremanje visoko kvalitetne silaže od cele biljke kukuruza. Naziv lisnati (LEAFYMax) su dobili po prirodnom genu koji utiče na formiranje listova (12 listova i više iznad klipa), što nije slučaj kod običnih hibrida.

as 114s

Visok kvalitet silaže ovih hibrida dolazi usled smanjenog sadržaja lignina (komponenete celuloze) u biljci kukuruza, što značajno povećava svarljivost i iskorišćenje spremljenog hraniva. Komušina na klipu je zbijena, veoma sporo otpušta vlagu iz zrna, te produžava optimalno vreme za spremanje silaže. Klip je krupan sa krupnim zrnom, mekog endosperma (brašnavo zrno), te se kao takvo lako vari od strane životinja.

Selekcija silažnih hibrida ciljano unapredjuje hibride čija cela biljka mora biti što svarljivija, dok je fokus kod klasičnih hibrida samo zrno.

Izborom LEAFYMay AS silažnih hibrida kukuruza proizvođači dobijaju:

  • Visok prinos silaže cele biljke
  • Pouzdanu proizvodnju kvalitetne silaže
  • Duži period za spremanje silaže u odnosu na druge hibride
  • Visoku svarljivost sirovih vlakana i skroba
  • Mogućnost korišćenja silaže nakon veoma kratkog vremena posle košenja
  • Mogućnost povećanja količine silaže i zamene drugih hraniva u obrocima
  • Veću količinu i bolji kvalitet mesa i mleka.

as 170

U ovoj proizvodnoj sezoni možete izabrati sledeće LEAFYMay silažne hibride: AS144S (FAO400), AS160 (FAO620), AS170 (FAO600) i AS180 (FAO700).

Kada je u pitanju dobra silaža kukuruza – ovo sigurno treba da znate

Pored pravilnog izbora hibrida u procesu proizvodnje dobre zelene mase na njivi, bitno je obratiti pažnju i na sledeće kritične momente: vreme košenja silažnog kukuruza, visinu košenja i dužinu sečenja biljke kukuruza.

Kukuruz se silira u fazi voštane zrelosti zrna. Najbolje vreme za siliranje je kada se mlečna linija na zrnu kukuruza nalazi na 1/3 do 1/2 od vrha zrna. Tada cela biljka ima ukupno između 30-40% suve materije. U toj fazi je najpovoljniji udeo klipa u masi cele biljke i kreće se i do 40%. Ako se ubiraju biljke sa nižim udelom suve materije znatno se smanjuje prinos po jedinici površine. Idealno je ako se silira sa 35% suve materije, jer se dobija 97% od ukupnog mogućeg prinosa.

Nakon kasne voštane zrelosti menja se i opada kvalitet nakupljene suve materije, posebno se povećava sadržaj lignina, što direktno utiče na smanjenje svarljivosti silaže i time smanjuje njeno iskorišćenje.

Optimalna visina košenja kukuruza je na 40 cm. Skidanjem cele biljke kukuruza na ovoj visini dobijamo silažu sa nižim sadržajem lignina, a samim tim je i bolja svarljivost silaže. Značajna prednost je i u minimalnom sadržaju zemlje i zagađenja. Oštri noževi su preduslov dobrog sečenja silaže. Oko 60% dela silaže treba da ima dužinu odsečka od 0.8 do 1.9 cm, a ostalih 40% od 0.2 do 0.8 cm. Procenat nagnječenih zrna treba da je oko 95%. Cela zrna životinje ne mogu da iskoriste.

Na šta posebno obratiti pažnju kod obrade zelene mase u silo jamama?

Što se tiče obrade zelene biljne mase u silo jamama treba obratiti posebnu pažnju na sledeće kritične momente: pakovanje silaže, primena sredstava za inokluaciju i zatvaranje gotove silo jame.

Sabijanje silaže je od velike važnosti za brzo oduzimanje kiseonika iz silažne mase i započinjanje anaerobne faze mlečno kiselinskog vrenja. Istiskivanjem kiseonika iz silažne mase sprečava se rast aerobnih mikroorganizama, kao što su kvasci, plesni, buđ i truležne bakterije, koji loše utiču na kvalitet silaže i zdravlje životinja.

Stepen izuzimanja kiseonika iz silaže zavisiće od gustine pakovanja tj. sabijanja silaže. Gustina pakovanja je funkcija težine traktora, vremena utrošenog na pakovanju po toni (tipično 1 do 3 minuta/toni kod velikih proizvođača), sadržaja suve materije u silaži (idealno 30% do 35%), debljine slojeva pri rasplaniravanju (15 do 30 cm) tokom faze sabijanja i sposobnosti da se mašine dobro rasporede na silosu. Stepen sabijanja ima direktan uticaj na gubitak suve materije tokom fermentacije i nakon otvaranja silosa. Ukoliko se pravi prekid punjenja, sabijanje bi trebalo ponoviti pre nastavka punjenja, radi što boljeg sabijanja silaže i izuzimanja kiseonika.

Bakterijski inokulanati koriste se za pojačanje korisne fermentacije i bolje čuvanje silaže u nepovoljnim uslovima. Značajno smanjuju gubitak suve materije i povećavaju hranljivu vrednost silaže. Zatvaranje spremljene silo jame ili trenča treba uraditi odmah po završetku posla i to najbolje odgovarajućom plastičnom folijom. Da bi se folija “priljubila” uz silažu najbolje je preko nje staviti tanak sloj peska (5-6 cm), ili guma, jedna do druge.

Nakon ovako dobro izvedenog postupka spremanja visoko kvalitetne kukuruzne silaže ona može trajati i nekoliko godina bez bitnije promene kvaliteta i kvantiteta. Kada se načne jedna silo jama posebnu pažnju treba obratiti na način svakodnevnog izuzimanja silaže, jer ukoliko se ovo radi pogrešno, može doći do brzog propadanja spremljene silaže i ceo prethodni trud je doveden u pitanje.

silaža

Sprečite da se silaža pokvari

Pri otvaranju silosa silaža se izlaže uticaju vazduha. Tada postaje idealan medijum za prorast kvasaca, plesni i drugih truležnih mikroorganizama, što rezultira sekundarnom fermentacijom (kvarenje silaže). Da bi se smanjilo kvarenje silaže front izuzimanja silaže na trenču treba da je ravan i gladak od dna do vrha, a površinu izloženu vazduhu treba minimizirati.

Dnevno treba izuzimati sa cele površine minimalno 15 do 30 cm, a leti 40 cm i više. Najbolje je silažu uzimati specijalnim utovarivačem (block caterr) ili frezom. Ako se uzima prednjim utovarivačem treba ići odozgo na dole sloj po sloj, da se silaža ne uruši ili naprave pukotine kroz koje prodire vazduh i stvara okolina pogodnu za kvarenje silaže i za stvaranje mikotoksina.

Autor: dr Nenad Vasić

Sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises, Privredna komora Srbije - 2023.

Za 2023. godinu sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises, Privredna komora Srbije.

Privredna komora Srbije ovim sertifikatom potvrđuje, da je kompanija Agrosava ispunila uslove za izdavanje Excellent SME sertifikata. Izdavanje ovog sertifikata se zasniva na strogoj analizi kreditnog izveštaja, kao i na redovnom nadgledanju koje obavlja jedna od najuglednijih bonitetnih kompanija u regionu, Coface. Excellent SME sertifikat je dokaz da su sigurnost i stabilnost poslovanja na najvišem nivou, što će svakako uticati na povoljniji položaj kompanije na tržištu.

Environmental Protection Management System,
ISO 14001:2015, 2021

For the year 2021, certificate for the Environmental Protection Management System.

This certificate confirms that AGROSAVA company applies and maintains an environmental protection management system in the areas of development, production and storage of agrochemicals, biocides, plastic packaging, and pet food. The environmental protection management system is an internationally recognized ISO standard that sets requirements for the environmental protection management system. This standard helps organizations improve their environmental performance through more efficient use of resources and waste reduction, thereby gaining a competitive advantage and the trust of stakeholders.

Vise o nagradi na linkovima:

Quality Austria – 2022

For the year 2022, Quality Austria Certificate of General Principles of Food Hygiene (DHP).

This Austria quality certificate confirms the effective application and further development of the general principles of food hygiene (DHP), including HACCP hazard analysis and Critical Control Points in accordance with the requirements of the document CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

International Food Standard – IFS Food Certificate – 2022

For the year 2022, the International Standard for Food – IFS Food Certificate.

IFS (International Food Standard) represents a unified quality standard and food safety standard, accepted by the Global Food Safety Initiative. It was developed with the aim of checking the competence of food producers in terms of its safety and quality, while allowing the producers themselves to save their time and money.

Occupational Health and Safety Management System,
ISO 45001:2018, 2021

For the year 2021, the Health and Safety Management System Certificate.

This certificate confirms that AGROSAVA company implements and maintains a health and safety management system in the areas of development, production and storage of agrochemicals, biocides, plastic packaging, and pet food. The occupational health and safety management system is an internationally recognized standard for occupational health and safety (OHS). The ISO 45001:2018 standard covers all regulations, forms, trainings, protective equipment and everything that employees must have in order to assure occupational safety.

Vise o nagradi na linkovima:

Quality Management System,
ISO 9001:2015, 2021

Quality Management System Certificate for 2021.

This certificate confirms that AGROSAVA company applies and maintains a quality management system in the areas of development, production and storage of agrochemicals, biocides, plastic packaging, and pet food. The ISO 9001:2015 standard is a framework for implementing a quality management system and provides an opportunity for organizational performance in terms of product and service quality. This certificate also provides a set of principles that enable a logical approach to managing business activities so as to consistently achieve the satisfaction of their clients/customers.

Vise o nagradi na linkovima:

AAA Platinum Credit Excellence Certificate

Dun & Bradstreet Platinum Credit Excellence Certificate for 2021.

The Platinum Certificate of Credit Excellence represents an internationally recognized practice that helps business entities to increase their reputation and trust not only in the domestic but also in the foreign business environment.

The certificate also predicts the security of the company against deletion, insolvency, enforced settlement or liquidation, blocking of current accounts, and deletion from the business register in the next 12 months. The platinum credit rating excellence also confirms the success of the financial results, sustainability and stability of the company and points to continuous flawless operations, exemplary and reliability due to outstanding payment discipline.

This award is given to companies that demonstrate a high level of reliability, credibility and a low risk for business partners.

AAA Platinum Credit Excellence Certificate

Dun & Bradstreet Platinum Credit Excellence Certificate for 2022.

The Dun & Bradstreet Serbia certificate confirms that the company has achieved an above-average, international standard of business excellence, thereby joining the group of the most successful companies in Serbia that have demonstrated their success and value for at least three years in a row. Companies with Platinum AAA certification meet strict criteria for achieving a very low probability of negative events occurring in the next twelve months and earn the right to use the recognized status of Platinum Excellence as a certification symbol.

Sertifikat AAA Zlatna bonitetna izvrsnost

Sertifikat Zlatne bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Zlatnim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„European Platinum AAA Certificate “

for 2020, one of the most prestigious certificates of credit excellence in Europe – Credit rating Gold AAA.

The PLATINUM AAA certificate is issued by Bisnode AB Sweden, the leading European firm for assessing business excellence. According to identical and very strict criteria, the certificate for business excellence is awarded by the Bisnode Group in 30 European countries.

More about the award at the links:

„Environmental Respect Award“

In 2014, the environmental protection award granted in the USA by DuPont.

More about the award at the links:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„The Belgrade Winner “

for 2016, awarded by the Chamber of Commerce of Belgrade.

In thirty years of awarding, The Belgrade Winner and Plaqueta awards were awarded to 191 companies and about 60 entrepreneurs, individuals and institutions

More about the award at the links:

„The Golden Gazelle “

for 2016, which is awarded to the fastest growing company in Serbia

The Golden Gazelle of Serbia for 2016 is the Chemical Agrosava company from Belgrade. This recognition, with which the international company Bisnode rewards the best among the fastest growing companies, was awarded for the first time in Serbia, at a ceremony held on Wednesday (May 18, 2016) at Belgrade City Assembly.

More about the award at the links:

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost

Sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2021. godinu.

Sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti predstavlja međunarodno priznatu praksu koja poslovnim subjektima pomaže da povećaju svoju reputaciju i poverenje ne samo u domaćem, već i u inostranom poslovnom okruženju.

Sertifikat takođe prognozira sigurnost preduzeća od brisanja, insolventnosti, prinudnog poravnanja ili likvidacije, blokade tekućih računa, te brisanja iz poslovnog registra u narednih 12 meseci. Platinasta bonitetna izvrsnost potvrđuje još i uspešnost finansijskih rezultata, održivosti i stabilnost preduzeća i ukazuje na kontinuirano besprekorno poslovanje, uzornost i pouzdanost usled istaknute discipline plaćanja.

Ova nagrada se dodjeljuje kompanijama koje pokazuju visok nivo pouzdanosti, kredibilnosti i niskog rizika za poslovne partnere.

Internacionalan standard za hranu – IFS Food Sertifikat – 2022. godina

Za 2022. godinu Internacionalan Standard za Hranu – IFS Food Sertifikat.

IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative). Razvijen je sa ciljem proveravanja kompetentnosti proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

Quality Austria – 2022. godina

Za 2022. godinu Quality Austria Sertifikat Opštih Principa Higijene Hrane (DHP).

Ovim quality austria sertifikatom se potvrđuje efektivna primena i dalji razvoj opštih principa higijene hrane (DHP), uključujući HACCP analizu opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke u saglasnosti sa zahtevima dokumenta CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu, ISO 45001:2018, 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce. Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu je međunarodno priznati standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine, ISO 14001:2015, 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistema Menadžmenta Zaštite Životne Sredine.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, je međunarodno priznati ISO standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovaj standard pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse putem efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada, i na taj način ostvaruju konkurentsku prednost i poverenje zainteresovanih strana.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Kvalitetom, ISO 9001:2015, 2021. godina

Za 2021. godinu sertifikat Sistema Menadžmenta Kvalitetom.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce. Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Ovaj sertifikat takođe obezbeđuje niz principa koji omogućava logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

Vise o nagradi na linkovima:

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost

Sertifikat Platinaste bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Platinastim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi – Kreditni rejting Gold AAA.

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta. Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje životne sredine dodeljena u SAD od DuPonta.

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta „oceni put do posla“ 2019. prema izboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com.

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradili kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda.

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija.

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji.

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: