Kukuruzni plamenac – suzbijanje i zaštita

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Kukuruzni Plamenac

Kukuruzni plamenac predstavlja ekonomski značajnu štetočinu u usevu kukuruza. Najviše štete čini u usevima semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, ali podjednako pravi štetu i u povrću i voću. Plamenac napada i sirak, hmelj, suncokret, paradajz, a od ukrasnih biljaka šimšir, ali najveće štete nanosi kukuruzu i paprici.

U povoljnim uslovima kukuruzni plamenac ima od jedne do tri generacije godišnje. Let leptira prve generacije kukuruznog plamenca počinje krajem maja meseca, mada njihov izlazak nije određen datumom, nego zavisi od temperaturnih faktora. Leptir ne oštećuje biljku, već njegova larva, odnosno gusenica.

Pojavljivanje leptira kukuruznog plamenca možemo ispratiti postavljanjem feromonskih klopki i pregledom biljaka, gde možemo utvrditi prisustvo kukuruznog plamenca i da li je položio jaja na naličje lista. Jaja su nepravilnog okruglog oblika, u beličastoj boji, složena kao riblja krljušt, kod kojih se boja menja pred piljenje u crnu. Znači, štetu čini larva koja se ubušuje u stabljike kukuruza, klipove ili plodove paprike.

Pored smanjenja produktivnosti i uticaja na oplodnju, prisustvo ove štetočine izaziva lomljenje biljke, a larvalna oštećenja predstavljaju otvoren ulazak za patogene i razvoj mikoza. Kukuruzni plamenac utiče na smanjenje prinosa kukuruza od 2 do 25%.

Suzbijanje kukuruznog plamenca

Bitno je dobro proceniti da li i kada treba izvršiti suzbijanje kukuruznog plamenca. Postoje pragovi štetnosti koji za kukuruz šećerac i semenski kukuruz iznose 5% položenih jajnih legala ili oštećenih biljaka, a za merkantilni kukuruz je 10% položenih jajnih legala. Vreme zaštite varira iz godine u godinu, u zavisnosti od temperature i razvitka insekta. Za prvu generaciju ovog insekta najbolje vreme za tretiranje bi bilo početkom i sredinom juna, a za drugu generaciju početkom avgusta.

Preduslov za smanjenje brojnosti i prezimljavanje ove štetočine je zaoravanje žetvenih ostataka, duboko oranje i suzbijanje korova. Hemijsko suzbijanje kukuruznog plamenca na semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu je redovna agrotehnička mera, a sve češće je i na merkantilnom. Početak piljenja larvi je faza kada se preporučuje primena insekticida protiv kukuruznog plamenca.

Kompanija Agrosava preporučuje kombinaciju dva insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca: Alverde 240SC 0,25 l/ha i Fastac 10 EC 0,25 l/ha. Tretman ponoviti kroz 10-14 dana kombinacijom preporučenih insekticida ili preparatom Ampligo u količini od 0,2-0,25 l/ha.

Autor:

Elena Benjik

Master inženjer poljoprivrede

Stručni savetnik za ratarstvo

Agrosava

 

Najnovije novosti