Efikasno suzbijanje zemljišnih štetočina

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Crvi U Sargarepi

U toku su pripreme za prolećnu setvu ratarskih useva. Nabavlja se seme, određena je setvena struktura i samo se čekaju povoljni vremenski uslovi da se krene sa predsetvenom pripremom zemljišta i setvom.

Neposredno nakon setve najveću opasnost po seme predstavljaju zemljišne štetočine, pre svih larve žičara (Elateridae). Tokom zime žičari se povlače dublje u zemljište i tu prezimljavaju, a sa porastom temperature migriraju ka površini. Najveće štete nanose larve veće od 1 cm tako što oštećuju seme i mlade izdanke tek izniklih biljaka, pregrizu klicu i time uništavaju celu biljku.

Ukoliko se ne radi suzbijanje zemljišnih štetočina, žičari će uzrokovati proređivanje sklopa i smanjenje prinosa. U ekstremnim situacijama toliko prorede sklop da se parcela mora ponovo sejati.

Prag štetnosti varira zavisno od osetljivosti gajenih biljaka. Za šećernu repu prag štetnosti je više od 1 larve žičara/m², za suncokret više od 2 larve žičara/m² a za kukuruz preko 3 larve žičara/m². Brojnost se određuje na različite načine.

zicari

Suzbijanje zemljišnih štetočina uz pomoć preparata Present

Do skoro se ovaj problem efikasno rešavao zaštitom semena insekticidima iz grupe neonikotinoida. Međutim, ti insekticidi više nisu u upotrebi, a problem žičara je i dalje tu. Za tu namenu Agrosava je registrovala novi insekticid namenjen za suzbijanje zemljišnih štetočina, preparat Present.

Present je zemljišni insekticid u obliku granula sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija je zeta-cipermetrin iz grupe piretroida, deluje na nervni sistem, modulator natrijumovih kanala.

Primenjuje se u količini 12,5 – 15 kg/ha rasipanjem granula po celoj površini ili u redove, neposredno pre setve ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule.

Zemljišni insekticidi su neizostavni i u plasteničkoj proizvodnji. Zbog važnosti svake biljke tu i mala brojnost žičara po m² dovodi do velikih šteta proređivanjem rasada. Tretiranjem neposredno pre rasađivanja preparatom Present efikasno rešavamo problem zemljišnih štetočina u proizvodnji u zaštićenom prostoru.

Autor:

Srđan Stevanović

Savetnik u stručnoj podršci

Agrosava

Najnovije novosti