Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Zastita Vinove Loze Od Sive Trulezi

Grožđani moljac (Lobesia botrana)

Grožđani moljac postaje sve značajniji problem kada se radi zaštita vinove loze, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti.

Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko dana ih je teško uočiti jer su uglavnom na kori čokota ili naličju listova. Lete u sumrak ili rano ujutru. Nakon parenja ženka polaže jaja pojedinačno na cvasti. Posle piljenja, gusenice se razvijaju i oštećuju cvasti. Za to vreme i vinova loza cveta, a gusenice prave svilene zapretke kojima povezuju cvetove i unutar njih se hrane.

grožđani moljac
Foto Agrosava

Gusenice druge generacije razvijaju se na bobicama koje su veličine zrna graška ili veće, dok se treća generacija razvija na poluzrelim i zrelim bobicama.

Prisustvo grožđanog moljca, pored direktnog oštećenja cvetova i bobica, stvara povoljno mesto za infekcije i pogoduje širenju sive truleži, koju uzrokuje gljiva Botrytis cinerea.

Najbolji način za suzbijanje grožđanog moljca je primena hemijskih sredstava, koja uključuje ekonomičnost i visoku efikasnost. Za suzbijanje prve generacije treba primeniti preparat Savanur ECImidan 50 WPPlures ili Fastac® 10 EC, jer brzo deluju i time se sprečava oštećenje cvasti pre ubušivanja gusenice u bobice.

Siva trulež vinove loze (Botrytis cinerea)

Siva trulež vinove loze jedna je od najznačajnijih bolesti vinove loze. Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja, kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naseljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju. Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa.

Za pojavu oboljenja presudni su vremenski uslovi – učestale padavine u periodu sazrevanja grožđa. Do masovne pojave dolazi posebno kada posle dužeg sušnog perioda naiđe kišni period. U tim uslovima dolazi do naglog nalivanja bobica, usled čega one pucaju i ta mesta predstavljaju mesto prodora patogena. Osetljivije su sorte zbijenog grozda i tanke pokožice.

Nizom agrotehničkih mera može se uticati na smanjenje intenziteta napada bolesti: zelena rezidba u vinogradu, čime se omogućava bolja provetrenost zasada i posebno uklanjanje lisne mase u zoni grožđa 15-tak dana pred berbu. Takođe, suzbijanje grožđanog moljca je značajno, jer oštećenja od njegove ishrane predstavljaju mesto ulaza patogena.

Pored agrotehničkih mera, stručna služba Agrosave preporučuje da se zaštita vinove loze od sive truleži sprovede kroz obaveznu primenu fungicida, posebno u godinama sa učestalim padavinama.

Prvo tretiranje se preporučuje u fenofazi precvetavanja vinove loze, čime se smanjuje prisustvo patogena u latentnom stanju, korišćenjem fungicida Signum 1-1,5kg/ha. Drugo tretiranje se vrši pred zatvaranje grozda, što je posebno značajno za osetljive sorte, korišćenjem fungicida Ciprodex 1,6 l/ha. Treće i najznačajnije tretiranje je 25-30 dana pred berbu, obavezno ako se najavljuju učestale padavine, primenom fungicida Teldor 1,5 l/ha.

Autor

Vladimir Dragutinović

Stručna podrška Agrosave

Najnovije novosti