Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Alkazar

Insekticid za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu i povrtarstvu

Aktivna materija

Piriproksifen 100 g/l

Grupa

Piridini

Formulacija

Emulzija ulje u vodi (EW)

Pakovanje

50 ml i 1 L

Karenca

Jabuka, kruška, šljiva – 28 dana
Paradajz – 3 dana
Kupus – 14 dana

Klasifikacija rezistentnosti

7C

Alkazar

Prednosti preparata

 • Suzbija štetočine u voćarstvu i povrtarstvu
 • Poseduje kontaktno, digestivno i ovicidno delovanje
 • Sprečava piljenje i presvlačenje larvi
 • Najdelotvorniji neposredno pred polaganje jaja ili na tek položena jaja

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi/Usevi: jabuka, kruška, šljiva, paradajz i kupus.

  Jabuka: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini 0,75–1,25 l/ha, uz utrošak vode 1000–1500 l/ha (10–15 l/100 m²).
  Vreme primene: posle cvetanja, prvi tretman u vreme maksimalnog leta leptira prve generacije, a pre početka polaganja jaja, a drugi 10–12 dana kasnije.

  Kruška: za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u količini 1,0–1,5 l/ha, ili u kombinaciji Alkazar 1,0 l/ha + Amon 020 EW 1,2 l/ha, uz utrošak vode 1000–1500 l/ha (10–15 l/100 m²).
  Vreme primene: na početku masovnog piljenja larvi.

  Šljiva: za suzbijanje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u količini 0,75–1,0 l/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: posle cvetanja, prvi tretman u vreme maksimalnog leta leptira prve generacije, a pre početka polaganja jaja, a drugi 10–12 dana kasnije.

  Paradajz u zaštićenom prostoru: za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini 0,75–1,0 l/ha, ili u kombinaciji Alkazar 0,5 l/ha + Plures 0,5 l/ha, uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: prvi tretman na početku piljenja larvi, a drugi 10 dana kasnije.

  Kupus: za suzbijanje bele kupusne mušice (Aleyrodes proletella) u količini Alkazar 0,5 l/ha + Šiman 200 SP 375 g/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: na početku formiranja prvih kolonija.

 • Alkazar ispoljava dejstvo na: jabukinog smotavca (Cydia pomenella), kruškinu buvu (Cacopsylla pyri), šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), belu leptirastu vaš (Trialeurodes vaporariorum) i belu kupusnu mušicu (Aleyrodes proletella).jab

 • Alkazar je insekticid za suzbijanje štetnih insekata u voćarstvu i povrtarstu. Preparat je na bazi aktivne materije piriproksifen koja pripada grupi analoga juvenilnih hormona. Utiče na promene hormonskog statusa što dovodi do izostanka embriogeneze, piljenja larvi i metamorfoze. Piriproksifen deluje ovicidno, sprečavajući normalno odvijanje embriogeneze u položenim jajima. Tretiranje larvi juvenilnim hormonima rezultira formiranjem dodatnog (prekomernog) larvenog stadijuma u procesu razvića. Preparat Alkazar se koristi za suzbijanje kruškine buve na početku polaganja jaja, radi sprečavanja embriogeneze tj. formiranja larvi u položenim jajima. Dodatni tretman se izvodi na početku piljenja larvi, a najkasnije do trećeg larvenog stadijuma. Dopunsko delovanje ovog preparata u jesenjem tretmanu pre povlačenja insekata na mesta prezimljavanja ima za cilj izazivanje poremećaja u reproduktivnim procesima kod ženki (oogeneza) tj. formiranje sterilnih jaja.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi