Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Letol EC

Insekticid i akaricid

Aktivna materija

Parafinsko ulje 790 g/l

Grupa

Mineralna ulja

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

250 ml, 1 L i 10 L

Karenca

Jabuka – 21 dan

Klasifikacija rezistentnosti

UN

Letol Ec

Prednosti preparata

 • Koristi se u integralnoj zaštiti voća
 • Povećana efikasnost u kombinaciji sa Imidan WP 50Dimilin® SC–48 i Amon 020 EW
 • Dodaje se mnogim pesticidima za bolje kvašenje lista i ploda

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi: voće.

  Primenjen u vreme kretanja vegetacije deluje kao insekticid i akaricid fizički onemogućavajući respiraciju (razmenu gasova i disanje) svih prisutnih razvojnih stadijuma grinja i insekata.

  Voće: za suzbijanje štitaste vaši (Qudraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Sphaerolecanium prunastri, Lepidosaphes ulmi), grinje (Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus), jabukine krvave vaši (Eryiosoma laningerum), jabukine zelene vaši (Aphis pomi), brašnaste jabukine i brašnaste kruškine vaši (Dysaphis piri, D. plantaginea) u količini od 20 l/ha, jednokratno.
  Vreme primene: do početka cvetanja – od stadijuma bubrenja pupoljaka do početka cvetanja za suzbijanje prezimljavajućih formi i zimskih jaja.

  Kruška: za suzbijanje kruškine buve (Psilla pyri, Cacopsilla pyri) u količini od 20 l/ha, jednokratno.
  Vreme primene: od stadijuma bubrenja pupoljaka do početka cvetanja, tokom polaganja jaja do početka piljenja larvi. Za primenu tokom vegetacije (letnji tretmani), obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja (insekticida i akaricida), te tako poboljšava efikasnost pesticidnih tretmana.

  Letol EC se koristi kao inertni nosač za herbicide, insekticide i akaricide. U ovoj upotrebi pomaže u poboljšanju performansi aktivnih sastojaka proizvoda.

  Mogućnost mešanja

  Letol EC se meša sa preparatima na bazi bakra, a ne sme se mešati sa preparatima na bazi kaptana i elementarnog sumpora.

 • Letol EC efikasno deluje na crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i baštenskog pauka (Tetranychus urticae).

 • Letol EC ima različite efekte na štetne insekte i grinje. Blokira otvore za vazduh (spiracles) kroz koje insekti dišu, uzrokujući njihovo gušenje. Nakon aplikacije može delovati toksično interakcijom sa masnim kiselinama u telu insekata i/ili ometanjem normalnog metabolizma. U izvesnoj meri utiče na supresiju ishrane insekata, što dovodi do smanjenja prenošenja nekih biljnih virusa. Prednosti upotrebe mineralnih ulja:

  • bezbedan za različite elemente životne sredine;
  • dozvoljena primena u organskoj proizvodnji i integralnim merama zaštite;
  • imaju malu toksičnost za mnoge organizme, uključujući parazitoide i predatore i stoga se mogu smatrati „bioracionalnim“;
  • jednostavan i siguran za upotrebu, ne pokazuje rizik od akumulacije ili bioakumulacije;
  • niži troškovi u odnosu na konvencionalne metode suzbijanja;
  • nije zabeležena rezistentnost.


  NAPOMENA

  Ne koristiti preparat kada su biljke u cvetanju ili kada je temperetura preko 32°C. Letol EC ne koristiti 30 dana nakon korišćenja sumpora. Mora proći najmanje 7 dana između korišćenja Letol EC i preparata na bazi aktivne materije: kaptan, folpet i ditianon.

  NEŽELJENI EFEKTI

  Na kruškama i ružama može doći do prolazne fitotoksičnosti ako se Letol EC koristi kada su niže temperature i hladno vreme i ako se koristi više puta uzastopno.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi