Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Letol EC

Letol EC

Insekticid i akaricid, okvašivač i oteživač u usevu jabuke.

Prednosti preparata

  • Koristi se u integralnoj zaštiti voća
  • Povećana efikasnost u kombinaciji sa Imidan WP 50, Dimilin® SC-48, Amon 020 EW
  • Dodaje se mnogim pesticidima za bolje kvašenje lista i ploda

Više informacija