Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Basf

Alverde®

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija

Metaflumizon 240 g/l

Grupa

Semikarbazoni

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L

Karenca

Kupus, zelena salata, poljska grbica, rukola, smeđa gorušica, kineski kupus, kelj, patlidžan, paradajz i paprika – 7 dana
Krompir – 14 dana

Klasifikacija rezistentnosti

22B

Alverde

Prednosti preparata

 • Deluje i na larve i na odraslu jedinku
 • Efikasan i na višim temperaturama
 • Izuzetna otpornost na spiranje kišom

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: krompir, kupus, kelj pupčar, zelena salata, poljska grbica, rukola, smeđa gorušica, kineski kupus, kelj, patlidžan, paradajz i paprika.

  Krompir: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2–0,25 l/ha (2–2,5 ml/100 m²).
  Vreme primene: u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stadijumi (L1-3).

  Kupus i kelj pupčar na otvorenom polju: za suzbijanje larvi kupusne sovice (Mamestra brassicae), žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), sovice (Plusia sp.), kupusara (Pieris spp.) i kupusnog moljca (Plutella xylostella) u količini od 1,0 l/ha, uz utrošak 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: od fenofaze početka formiranja glavice do faze kada glavice dostignu tipičnu veličinu, oblik i čvrstoću (BBCH 40–49), na početku napada gusenica u ranim razvojnim stadijumima.

  Zelena salata, poljska grbica, rukola, smeđa gorušica, kineski kupus i kelj na otvorenom polju: za suzbijanje gusenica sovica (Spodoptera sp. i Plusia sp.) i žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini od 1,0 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: od fenofaze početka formiranja glavice do faze kada glavice dostignu tipičnu veličinu, oblik i čvrstoću (BBCH 40–49), na početku napada larvi u ranim razvojnim stadijumima.

  Patlidžan na otvorenom polju i zaštićenom prostoru:

  • za suzbijanje larvi sovica (Spodoptera sp., Plusia sp. i Helicoverpa sp.), kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta) u količini od 1 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²) na otvorenom polju i 1000 l/ha vode (10 l/100 m²) u zaštićenom prostoru.
  • za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2–0,25 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²) na otvorenom polju i 1000 l/ha vode (10 l/100 m²) u zaštićenom prostoru.

  Vreme primene: optimalno vreme za tretman je početak napada larvi kada su u ranim razvojnim stadijumima. Za proizvodnju patlidžana na otvorenom polju, Alverde® se primenjuje od fenofaze kada je vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu do faze pune zrelosti, plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 51–89). Za proizvodnju patlidžana u zaštićenom prostoru, Alverde® se primenjuje od fenofaze razvoja petog pravog lista na glavnom stablu do faze pune zrelosti, plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 15–89).

  Paradajz na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru: za suzbijanje larvi sovica (Spodoptera sp., Plusia sp. i Helicoverpa sp.) i južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta) u količini od 1 l/ha, uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l/100 m²).
  Vreme primene: na početku napada larvi kada su u ranim razvojnim stadijumima. Za proizvodnju paradajza na otvorenom polju, primenjuje se od fenofaze kada je vidljiv prvi cvetni početak sa izduženom laticom na glavnom stablu do faze pune zrelosti, plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 51–89). Za proizvodnju paradajza u zaštićenom prostoru, primenjuje se od fenofaze razvoja petog pravog lista na glavnom stablu do faze pune zrelosti, plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 15–89).

  Paprika u zaštićenom prostoru: za suzbijanje larvi sovica (Spodoptera sp., Plusia sp. i Helicoverpa sp.), kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta) u količini od 1,0 l/ha (10 l/100 m²), uz utrošak vode 1000 l/ha (10 l/100 m²).
  Vreme primene: tretiranje treba obaviti na početku napada larvi u ranim razvojnim stadijumima, od fenofaze razvoja petog pravog lista na glavnom stablu do faze pune zrelosti, plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (BBCH 15–89).

 • Alverde® 240 SC ispoljava dejstvo na: krompirovu zlaticu (Leptinotarsa decemlineata) i velikog kupusara (Pieris brassicae).

 • Alverde® sadrži aktivnu materiju metaflumizon koja spada u grupu semikarbazona. Insekticid Alverde® deluje na specifičan način jer blokira nervni sistem insekata i suzbija sve razvojne stadijume – larve i odrasle jedinke. Metaflumizon, spada u „proinsekticide“, odnosno postaje insekticid tek kada ga insekti unesu u crevni trakt. Insekticid postaje samo kod onih insekata čiji je crevni trakt alkalne reakcije. Nakon unošenja ili dodira sa preparatom Alverde®, insekti prestaju sa ishranom i prekidaju nanošenje štete biljci, posle jednog dana su paralisani, a dva ili tri dana posle tretmana, uginjavaju.

  NAPOMENA

  Preparat se ne može koristiti primenom iz vazduhoplova.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi