Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Syngenta

Ampligo® 150 ZC

Insekticid širokog spektra delovanja

Aktivna materija

Hlorantraniliprol 100 g/l + lambda-cihalotrin 50 g/l

Grupa

Diamidi + piretroidi

Formulacija

Suspenzija kapsula (ZC)

Pakovanje

5 ml, 50 ml i 250 ml

Karenca

Paradajz – 3 dana
Kupus, kukuruz i kukuruz šećerac – 7 dana
Krompir i jabuka – 14 dana
Vinova loza – 28 dana

Klasifikacija rezistentnosti

28 + 3A

Ampligo 150 Zc

Prednosti preparata

 • Kontaktno i digestivno delovanje na veliki broj štetnih insekata
 • Dva mehanizma delovanja za povećanu delotvornost
 • Deluje na skoro sve razvojne stadijume insekta
 • Odličan kao deo anti rezistentne strategije

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/Usevi: kukuruz, kukuruz šećerac, paradajz, kupus, krompir, jabuka i vinova loza.

  Jabuka: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u količini 300–400 ml/ha, uz utrošak vode 800–1000 l/ha (8–10 l/100 m²).
  Vreme primene: u periodu polaganja jaja, pre piljenja i na početku piljenja larvi navedene štetočine.

  Vinova loza: za suzbijanje sivog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u količini 0,2–0,3 l/ha, uz utrošak vode 500–700 l/ha (5–7 l/100 m²).
  Vreme primene: pre polaganja jaja, pre ili na početku piljenja larvi i njihovog ubušivanja u bobice grozda (I generacija) i pre ubušivanja larvi u bobice (II ili III generacija).

  Kukuruz: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u količini 200–250 ml/ha, uz utrošak vode 300–600 l/ha (3–6 l/100 m²).
  Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine i određuje se na osnovu momenta maksimalnog ulova leptira plamenca na feromonskoj klopci, odnosno nekoliko dana nakon što se utvrdi pojava prvih jajnih legala. Primenjuje se prskalicama visokog klirensa, kada je kukuruz u fazi razvoja BBCH 34–85.

  Kukuruz šećerac: za suzbijanje kukuruzne–pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca–moljca (Ostrinia nubilalis) u količini 200–300 ml/ha, uz utrošak vode 400–700 l/ha (4–7 l/100 m²). Pri slabijem napadu štetočina može se koristiti količina sredstva od 200 ml/ha, ali u slučaju srednjeg do snažnog pritiska štetočina, opravdana je upotreba doze od 300 ml/ha.
  Vreme primene: određeno pojavom kukuruznog plamenca na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira. Primena u odnosu na kukuruz je do faze razvoja kukuruza BBCH 77.

  Paradajz: za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta absoluta), u količini 300–400 ml/ha, uz utrošak vode 200–1000 l/ha (2–10 l/100 m²).
  Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine i određuje se na osnovu ulova leptira štetočina na feromonskoj klopci, najčešće u fazi razvoja paradajza BBCH 51–89, odnosno od početka cvetanja do pune zrelosti.

  Kupus: za suzbijanje malog kupusara (Pieris rape) u količini 100–300 ml/ha, uz utrošak vode 200–600 l/ha (2–6 l/100 m²).
  Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine, u vreme početka piljenja gusenice, a kupus se nalazi u fazi od dva lista do postizanja pune lisne mase (BBCH 12–49).

  Krompir: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini od 300 ml/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: prva primena pri prvoj pojavi larvi, odnosno na početku piljenja larvi i drugo na početku piljenja larvi L3.

 • Ampligo® 150 ZC deluje na suzbijanje: kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kukuruzne –pamukove sovice (Helicoverpa armigera), pamukove sovice (Helicoverpa armigera), moljca paradajza (Tuta absoluta), malog kupusara (Pieris rape) i krompirove zlatice (Leptinotarsa decemmlineata).

 • Lambda-cihalotrin je sintetički piretroid kontaktnog i digestivnog delovanja na veliki broj štetnih insekata. Hlorantraniliprol je ovi-larvicid i larvicid. Koristi se za folijarne tretmane i poseduje dugo delovanje. Aktivna materija je novog mehanizma delovanja i nije zabeležena rezistentnost štetnih insekata. Kombinacija ove dve aktivne materije je idealan proizvod iz perspektive anti rezistentne strategije. Ampligo® 150 ZC nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u preporučenim količinama i u naznačeno vreme.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi