Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Premijer

Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija

Acetamiprid 200 g/l + deltametrin 24 g/l

Grupa

Neonikotinoidi + piretroidi

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje

5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 l

Karenca

Jabuka i breskva – 14 dana

Klasifikacija rezistentnosti

4A+3A

Premijer

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

 • Zasadi: jabuka i breskva.

  Jabuka: za suzbijanje zelene vaši jabuke (Aphis pomi) u količini 100–150 ml/m visine krošnje/ha uz utrošak vode 500– 1500 l/ha (5–15 l/100 m2).
  Vreme primene: na početku formiranja kolonija, od faze cvetnih pupoljaka do faze kada su plodovi za berbu (BBCH 57– 87). Proizvod se može primeniti dva puta u toku godine na istoj površini.

  Breskva: za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u količini 200 ml/m visine krošnje/ha uz utrošak vode 500–1500 l/ha (5–15 l/100 m2).
  Vreme primene: neposredno pre ubušivanja gusenice u mladare i plodove, tokom vegetacije, do faze kada prvi plodovi počnu da poprimaju karakterističnu boju (BBCH 85). Proizvod se može primeniti dva puta u toku godine na istoj površini.

  Mogućnost mešanja

  Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, preparatima bazne reakcije i preparatima na bazi sumpora. Pre mešanja sa drugim preparatima proveriti njihovu kompatibilnost.

 • Proizvod se koristi za suzbijanje: zelene vaši kod jabuke (Aphis pomi) i breskvinog smotavca (Cydia molesta).

 • Premijer je kombinacija dve aktivne materije, s kontaktim i digestivnim delovanjem, deltametrin i acetamiprid. Mehanizam delovanja deltametrina ispoljava se kroz modulaciju natrijumovih kanala nervnog sistema što uzrokuje poremećaj u protoku nervnih impulsa. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata. Simptomi delovanja ispoljavaju se već posle par minuta čime su insekti onemogućeni da nanose dalje štete na gajenim biljkama.

  Aktivna materija acetamiprid pripada hemijskoj grupi neonikotinoida. Prema mehanizmu delovanja je agonist nikotin acetilholin receptora u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovi receptori se nalaze u postsinaptičkim nervnim završecima i njihova aktivacija prouzrokuje prekid prenošenja nervnih impulsa, hiperaktivnost, paralizu. Fizičko–hemijske osobine omogućavaju brzo transportovanje kroz biljno tkivo što omogućava efikasno suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova, pre svega lisnih i leptirastih vaši.

  Napomena:

  Zbog potencijalnog razvoja rezistentnosti zelene vaši jabuke i breskvinog smotavca na acetamiprid i deltametrin, ne primenjivati preparat Premijer više od dva puta tokom vegetacione sezone na istoj površini. Preparat se ne sme primenjivati tokom cvetanja zasada jabuke i breskve zbog eventualnih štetnih efekata na oprašivače. Preparat Premijer primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti.

Programi zaštite

 • Jabuka
 • Breskva

  Zaštita breskve i nektarine

  Preuzmite program zaštite

 • Programi zaštite

  accent heading

  This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

  Povezani proizvodi