Vrsta proizvoda: Insekticidi

Proizvodjač: Agrosava

Saturn Terra New

Zemljišni insekticid za suzbijanje larvi žičara u ratarskim i povrtarskim usevima

Aktivna materija

Teflutrin 5 g/kg

Grupa

Piretroidi

Formulacija

Granule (GR)

Pakovanje

1 kg i 10 kg

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

3

Saturn Terra New

Prednosti preparata

 • Kontrola žičnjaka i rovaca
 • Lako se primenjuje
 • Bezbedan po gajeni usev

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: kukuruz, luk i šargarepa.

  Kukuruz: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini 15–30 kg/ha (150–300 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Luk: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini od 15 kg/ha (150 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Šargarepa: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini od 15 kg/ha (150 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Krompir: za subijanje larvi skočibuba–žičara (Elateridae sp.) u količini 12–15 kg/ha (120–150 g/100 m²).
  Vreme primene: rasipanjem granula po celoj površini ili u redove neposredno pre ili zajedno sa setvom, uređajima za razbacivanje ili depozitorima za granule, kada se pregledom zemljišta utvrdi prisustvo 1–3 žičara/m².

  Mogućnost mešanja

  Zbog same formulacije preparata (GR), nije predviđeno mešanje sa drugim preparatima za vreme primene.

 • Saturn Terra New deluje na larve skočibuba–žičara (Elateridae sp.).

 • Saturn Terra New je kontaktni digestivni insekticid na bazi aktivne materije teflutrin koja pripada grupi piretroida. Mehanizam delovanja je putem blokiranja transporta Na jona kroz membranu nervnih ćelija, čime onemogućavaju prenos nervnih impulsa tj. utiču na permeabilnost membrana. Ometanje prenosa nervnih impulsa ima za posledicu nekontrolisane i nekoordinisane pokrete, paralizu i na kraju uginuće insekata. Početni simptomi veoma brzo nastupaju i insekti su već posle par minuta onesposobljeni za dalje nanošenje šteta. Ovaj „knock down“ efekat na insekte je karakterističan samo za piretroide.

  Teflutrin, odlikuje i izuzetno visoka vrednost napona pare, a time i velika isparljivost što uslovljava njegovo značajno inhalaciono delovanje, dopunjujući već postojeće visoko kontaktno i digestivno delovanje na štetne insekte u zemljištu.

  Primenjen u toku setve, Saturn Terra New pruža dug period zaštite semena i mladih biljaka čime obezbeđuje ujednačeno nicanje, optimalni sklop i mogućnost da biljke ostvare svoj genetski potencijal.

  NAPOMENA

  Prilikom tretiranja potrebno je poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od njih. Saturn Terra New se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine, istovremeno sa setvom, odnosno sadnjom. Može se koristiti jedino direktnom primenom granula u uređajima, depozitorima, za primenu granularnih insekticida zajedno sa setvom. Rastvaranje granula u vodi ili neki drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi