Vrsta proizvoda: Folijarna hraniva

Proizvodjač: Aglukon

Wuxal® Super

Folijarno hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata

Sadržaj hranljivih elemenata:

Azot (N) – 8%
Fosfor (kao P2O5) – 8%
Kalijum (kao K2O) – 6%
Bor (B) – 0,01%
Bakar (Cu) – 0,004%
Gvožđe (Fe) – 0,02%
Mangan (Mn) – 0,012%
Molibden (Mo) – 0,001%
Cink (Zn) – 0,004%

Specifična težina:

1,24 g/cm³

PH vrednost:

5,5

Pakovanje

250 ml, 1 L i 10 L

Wuxal Super

Prednosti preparata

 • Izvanredna tolerancija za biljke i visoka bezbednost pri primeni
 • Brzo usvajanje od strane biljaka
 • Podstiče pravilan rast i razvoj
 • Omogućava visoke i stabilne prinose dobrog kvaliteta

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Ishrana biljaka: Wuxal® Super je folijarno hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata i koristi se:

  Strna žita (pšenica, ječam, raž): u količini 3–4 l/ha.
  Vreme primene: tretiranjem u fazi bokorenja i početka vlatanja (zajedno sa herbicidima).

  Strna žita možemo tretirati istom količinom Wuxal® Supera u početku klasanja (sam ili zajedno sa fungicidima).

  Tada primenom ovog preparata utičemo na poboljšanje kvaliteta zrna.

  Kukuruz i suncokret: u količini 3–4 l/ha.
  Vreme primene: u fazi 4–6 listova.

  Soja: u količini 3–4 l/ha.
  Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta.

  Voćnjaci i vinogradi: u koncentraciji od 0,3%, tri tretmana.
  Vreme primene: u voćnjacima dok plod ne dostigne veličinu oraha, a u vinogradima pre cvetanja, pa dok bobice ne dostignu veličinu 2–3 mm.

  Povrće: u količini 1–3 l/ha.
  Vreme primene: samostalnom primenom ili u sklopu redovnih mera zaštite sa pesticidima.

  Preporuka je da se Wuxal® Super primenjuje posle presađivanja biljaka do početka formiranja plodova.

  Cveće: u koncentraciji od 0,2%.
  Vreme primene: u toku vegetacije po potrebi.

  Mogućnost mešanja

  Wuxal® Super ne meša se sa bordovskom čorbom, sumpornokrečnom čorbom i drugim sredstvima jako alkalne reakcije.

 • Wuxal® Super se proizvodi od visokokvalitetnih sirovina sa niskim sadržajem biureata i hlorida, što mu pruža izvanrednu toleranciju za biljke i visoku bezbednost pri primeni.

  Wuxal® Super je najpoznatiji proizvod nemačkog proizvođača folijarnih hraniva „Aglukon“. Proizvodi se od visokokvalitetnih sirovina sa niskim sadržajem biureata i hlorida, što mu pruža izvanrednu toleranciju za biljke i visoku bezbednost pri primeni u svim usevima.

  Zbog sadržaja potpuno helatiniziranih mikroelemenata poboljšava se njihova apsorpcija i translokacija u biljkama, kao i zaštita od ispiranja padavinama ili fiksacije mikroelemenata na površini lista. Pošto je u Wuxal® Superu EDTA dodata u višku (superhelatinizacija), primenom ovog folijarnog hraniva redukuje se tvrdoća vode u rastvoru za tretiranje.

  Takođe, puferni sistem Wuxal® Supera reguliše pH vrednost rastvora za tretiranje i omogućava mešanje ovog preparata sa pesticidima.

  NAČIN DELOVANJA

  Uravnotežen odnos makro i mikro elemenata u Wuxal® Superu i njihovo brzo usvajanje od strane biljaka omogućava da primenom ovog hraniva u prvom delu vegetacije biljke budu bolje obezbeđene neophodnim hranivima za pravilan rast i razvoj.

  Primenom Wuxal® Supera podstiče se pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa kod biljaka, proces stvaranja i nakupljanja asimilata u biljkama, što rezultira visokim i stabilnim prinosima dobrog kvaliteta.

Programi zaštite

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi