Nije svaki region Srbije pogodan za svaki kukuruz: šta sejati u Bačkoj, Banatu i Sremu?

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Setva Kukuruza Backa

Tražnja za semenom kukuruza je velika. Proizvođači, kao i svake godine, biraju hibride koji će im doneti najveće prinose. Ali želje su jedno, a realnost često drugačija. Jer veliki uticaj na profitabilnost proizvodnje kukuruza ima region gde gajite biljke. Različiti regioni imaju različite karakteristike, te shodno tome treba birati one hibride koji će u datim proizvodnim uslovima dati najbolje moguće rezultate.

Upravo je to tema kojom se intenzivno bave selekcionari iz AS hibrida. Po rečima dr Nenada Vasića, vodećeg selekcionara iz te kuće, teritorija Srbije je podeljena na nekoliko poljoprivrednih regiona. U skladu sa tom podelom i specifičnostima određenog područja, proizvođači bi trebalo da biraju odgovarajuće hibride kukuruza.

Tako, kada govorimo o regionu severne Bačke i Banata, koji je poznat po siromašnijim zemljištima, neravnomernim rasporedom i deficitom padavina, AS hibridi preporučuju rane hibride, poput AS 201 ili AS 3300. Sa gustinama, međutim, treba biti obazriv. Zbog sušnog podneblja bolje je ići na donje preporučene gustine: za AS 201, koji ima determinantan klip, preporuka je 65-70 000 biljaka po hektaru, dok je za AS 3300, koji može dobro da produži klip, preporuka 65 000 biljaka.

as 3300
AS 3300

Potpuno je drugačija situacija u regionu centralna i jugozapadna Bačka, centralni i zapadni Srem. To je srce našeg kukuruznog proizvodnog područja, sa zemljištem dobrog kvaliteta i dobrim rasporedom padavina. Tu se preporučuju hibridi kao što su AS 5M43 i AS 6E02, jer se pokazalo da te kasnije grupe zrenja daju najveće prinose. Za te hibride su preporučene gustine 65-68 000 biljaka po hektaru. Proizvođači ovog regiona takođe mogu sejati i AS 507 ili AS 72, ali na manjim gustinama, oko 65 000 biljaka po hektaru.

Slične su preporuke i kada su silažni hibridi u pitanju. Za sušniji region severnog Banata i Bačke dr Vasić preporučuje silažne hibride AS 144S ili AS 170. Što se tiče plodnije centralne Bačke i zapadnog Srema, tu se mogu sejati i kasniji silažni hibridi AS 160 ili AS 180, koji imaju veći potencijal rodnosti.

Važno je pratiti ove preporuke i prilagoditi seme podneblju gde se seje. Samo tako maksimalno povećavate šanse da vam prinosi budu dobri. Takođe, sva pitanja koja imate oko izbora
AS hibrida možete u svakom momentu uputiti stručnoj službi i tako dobiti preporuku za najprofitabilniju proizvodnju kukuruza.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=yRAN5-Pe7-U[/embedyt]

Najnovije novosti