Zimski tretman voća (Everest, Letol i Plures)- Brza i efikasna zaštita voća

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Agrosava

Doktor Predrag Milovanović iz kompanije Agrosava objasnio je da je voćarstvo perspektivna grana poljoprivrede u Srbiji, ali i koliko je važna pravilna zaštita voća.

Posmatrajući prethodnu godinu, primetno je da su cene poljoprivrednih proizvoda bile pretežno zadovoljavajuće za poljoprivrednike, pa je samim tim mogla da se ostvari i dobit.

Nažalost, izvoz jabuke je opao. Razlog za to jesu evropski i svetski trendovi u kojima je jabuka berzanska roba, ima je u sasvim dovoljnoj količini i kvalitet je iznad našeg kvaliteta. Tako ni cena jabuke nije bila zadovoljavajuća.

Počela je rezidba voća, jedna od najvažnijih tehnologija u voćarskoj proizvodnji. Na ovaj način se opredeljuje i kvalitet i količina roda za ovu godinu. Rezanjem vegetivnih i generativnih delova uspostavlja se ravnoteža u samoj biljci, a sada je idealna prilika da se otklone oštećene i zaražene grane i zaostali plodovi. Zimsko tretiranje kod koštičavih i jabučastih voćnih vrsta označava početak sezone zaštite bilja.

Veliki broj patogena, poput fitopatogenih gljiva, bakterija i štetnih insekata, prezimljava, kako na, tako i u stablu. Zato je potrebno tretiranje kojim se smanjuje (a u nekim slučajevima i uništava) infektivni potencijal koji može da bude veliki problem u sezoni. Kod koštičavih vrsta prezimljava veći broj patogena, poput kovrdžavosti lista breskve, monilioze, lisne i štitaste vaši, i mnogi drugi. Oni se mogu suzbiti na mestima prezimljavanja tako da mere zaštite imaju pun efekat i potencijal.

Za efikasno suzbijanje Agrosava godinama preporučuje jedan proveren proizvod, Everest, koji je na bazi bakar-hidroksida. Naime, ovaj bakarni preparat brzo deluje putem bakarnih jona. Nakupljanje bakarnih jona u sporama gljiva ili u ćelijama bakterija dovodi do fitotoksičnih efekata, a, obzirom na mnogostruko delovanje na ove ćelije, nije moguće dovesti do razvoja rezistencije. Bakarni preparati su visoko efikasni, te iako se koriste dugi niz godina, ne postoji razvoj rezistentnosti kod patogena.

Uz preparat Everest treba dodati i mineralno ulje. Agrosava preporučuje mineralno ulje Letol, koji ima dve važne uloge u zimskom tretmanu voća. Prva uloga mineralnog ulja je ta da omogućava da se biljke lepše oprskaju i da se depozit fungicida raspodeli i na najsitnija mesta. Druga uloga tiče se impregnacije. Naime, mineralno ulje je dobro za impregnaciju, omogućava unošenje bakarnih preparata u prizemni, površinski sloj kore, gde uglavnom prezimljavaju štetne vrste.

Ukoliko se, nakon rezidbe voća, utvrdi da u zasadima jabuka postoji povećano prisustvo, na primer, krvave vaši, uz Everest i Letol treba uvesti i insekticid Plures. Ovaj preparat je izuzetno efikasan i brzo deluje, nezavisno od spoljnih temperatura. Naravno, utiče i koristi se i na prezimljavajuća jaja lisnih vaši i prezimljavajuća jaja voćne grinje.

Dakle, kombinacija preparata Everest, Letol i Plures izuzetno je delotvorna u zaštiti i zimskom tretmanu voća.

Za male proizvođače Agrosava nudi gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja- Bakarno ulje.

Dragi poljoprivrednici, na vama je da sada uđete u svoje voćnjake, proverite njihovo stanje i reagujete na vreme.

Najnovije novosti