Suzbijanje korova u kukuruzu od drugog do osmog lista

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti

Za korove najčešće kažemo da su to nepoželjne biljke na poljoprivrednim površinama koje nanose velike ekonomske štete gajenim biljkama. Zato je veoma važno poznavati ih, poznavati njihovu biologiju kako bi mogli na što efikasniji način da ih suzbijemo i smanjimo štete koje izazivaju. Zbog štete koju nanose, čovek ih je uništavao što je dovelo do njihove prirodne selekcije zahvaljujući kojima stalno opstaju. Mali je broj herbicida koji mogu da suzbiju sve najotpornije korove u kukuruzu i zbog toga je potrebno da se kombinuju dve ili više aktivnih materija kako bi suzbili korove u najvećem procentu.

Colosseum se primenjuje u kukuruzu do 5. lista, a obavezna je primena na parcelama koje imaju veliko prisustvo poponca (Convolvulus arvensis). Pored površinskog, ispoljava i zemljišno dejstvo na neiznikle korove i time obezbeđuje čistu parcelu dug vremenski period. Pored dejstva na poponac veoma dobro suzbija i ambroziju kao i mnoge druge širokolisne korove. Kako bi proširili spektar delovanja i na druge širokolisne korove preporučuje se kombinacija Colosseuma sa preparatom Intermezzo koji u kukuruzu može da se primeni do 8. lista.

Intermezzo ispoljava odlično dejstvo u suzbijanju najotpornijih korova koji se javljaju u kukuruzu i pokazuje određenu efikasnost na travne korove u početnom stadijumu  porasta. Pored usvajanja preko lista, aktivna materija se usvaja i preko korenovog sistema i obezbeđuje dosta dugu zaštitu kukuruza.

Kada se primenjuju zajednički preporuka je da se primene u kukuruzu do 5. lista u količini Colosseum 0,6 lit/ha + Intermezzo 0,15 lit/ha shodno prisustvu i fazi porasta korova u kukuruzu. Ova kombinacija pokazuje odličnu efikasnost na najotpornije korove kao što su ambrozija, pepeljuga, poponac, štir, palamida i mnogi drugi.

Suzbijanje korova u kukuruzu od drugog do osmog lista

Pored širokolisnih korova u kukuruzu se mogu javiti i uskolisni korovi kao što su sirak, veliki i mali muhar koji pripadaju istoj familiji (familija trava), kao i kukuruz i suzbijanju ovih korova treba pristupiti još od same setve.

Primenom Telusa, odmah nakon setve a pre nicanja, suzbijamo sirak iz semena, veliki i mali muhar i znatno redukujemo i ostale uskolisne korove. Međutim, s obzirom da je za nicanje rizomskog sirka potrebna i odgovarajuća temperatura zemljišta, nicanje ovog korova je razvučeno vremenski i u direktnoj je zavisnosti od temperature zemljišta i dubine rizoma na kojoj se nalazi u zemljištu.

Herbicidi koji se koriste za suzbijanje sirka nakon njegovog nicanja mogu da se koriste do 7-8. lista, ali se ovaj korov mora suzbijati ranije da bi se zaštitio genetski potencijal tj. prinos kukuruza i da bismo imali bolji efekat u njegovom suzbijanju. Pri suzbijanju divljeg sirka preporučujemo kombinaciju preparata koji imaju različite aktivne materije kako bismo povećali njihov efekat u suzbijanju prvenstveno sirka.

Suzbijanje korova u kukuruzu od drugog do osmog lista

Preporuka je da se sirak počne suzbijati već od drugog lista kukuruza, kada počinje da se pojavljuje, i to kombinacijom preparata Nikosav 0,7 lit/ha + Stahofen 30 gr/ha. Nikosav zbog svoje formulacije pokazuje odličan efekat u suzbijanju sirka, a Stahofen u suzbijanju velikog i malog muhara te sinergistički daju odlične rezultate u suzbijanju svih travnih korova.

Nakon 10-14 dana, a najkasnije do 8. lista, kada je sirak narastao maksimalno 10-15 cm primeniti drugu količinu preporučenih preparata i to u količini Nikosav 0,55 Llit/ha + Stahofen 20 gr/ha. Dvokratnom primenom herbicida, u split aplikaciji, ostvaruju se bolji rezultati u suzbijanju rizomskog sirka pri čemu treba voditi računa i o vremenu primene istih.

Veoma je bitno poštovati faze porasta kukuruza i preporučene količine herbicida, ali je još bitnije poznavati i faze porasta korova i odrediti najpovoljniji momenat za njihovo suzbijanje, posebno najotpornijih korova bez obzira na visoku selektivnost na kukuruz preporučenih herbicida.

 

Velimir Cvijetić
Agrosava – Stručna podrška

Najnovije novosti