Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Intermezzo

Selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija

Mezotrion 480 g/l

Grupa

Triketoni

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

100 ml, 250 ml i 1 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

F2

Intermezzo

Prednosti preparata

 • Ciljana kontrola korova u kukuruzu
 • Bezbedan kukuruz usled visoke selektivnosti
 • Izvanredan efekat na problematične širokolisne korove
 • Primena 2–8 lista kukuruza

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: kukuruz.

  Kukuruz: u količini 0,15–0,25 l/ha uz dodatak okvašivača ES plus u količini od 0,2 l/ha ili okvašivača Synergen Max u koncentraciji od 0,5%.
  Vreme primene: kada je kukuruz u fazi razvoja od drugog do osmog lista (BBCH 12–18).

  Intermezzo je efikasan na korove kao što su: štir (Amaranthus sp.), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), kereće grožđe (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica (Veronica persicaria), čičak (Xanthium strumarium) i poljski prstenak (Anthemis arvensis).

  Slabije deluje na korove kao što su: poponac (Convolvulus arvensis) i njivska lubeničarka (Hibiscus trionum).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja na širokolisne korove Intermezzo se može mešati sa preparatima na bazi terbutilazina (Zeazin), 2,4-D (Maton) i dikambe (Colosseum) do faze 5 listova kukuruza. Radi proširenja spektra delovanja na uskolisne korove može se mešati sa preparatima na bazi rimsulfurona (Stahofen) do faze 7 listova, a sa preparatima na bazi nikosulfurona (Nikosav) do faze 8 listova kukuruza.

 • Intermezzo je efikasan na korove kao što su: štir (Amaranthus sp.), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), poljska gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), persijska čestoslavica (Veronica persicaria) i čičak (Xanthium strumarium).

 • Intermezzo je selektivni herbicid za suzbijanje većine širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu. Biljke ga usvajaju pre svega preko listova, ali može biti usvojen i putem korena ako je neposredno posle primene pala obilna kiša. Kreće se floemom i ksilemom kroz celu biljku. Aktivnost u biljci ispoljava se preko sprečavanja aktivnosti enzima p-hidroksifenilpiruvat dioksigenaza (4-HPPD), što ima za posledicu sprečavanje biosinteze karotenoida. Prvi simptomi uočavaju se nakon 3–5 dana posle tretiranja, u vidu beljenja (bleaching), a nakon toga nastupa nekroza zelenih delova biljaka i potpuno sušenje.

  Selektivnost u kukuruzu zasniva se na mogućnosti da ga kukuruz brzo razloži do neaktivnih metabolita. Jedno od objašnjenja selektivnosti u kukuruzu zasniva se na tome da kukuruz putem korena usvaja znatno manju količinu aktivne materije nego korovi.

  NAPOMENA

  Ako se primeni prema priloženom uputstvu ne izaziva fitotoksičnost na kukuruzu. Preparat ne treba primenjivati u tank-miksu sa insekticidima na bazi organofosfata i karbamata, jer takva primena dovodi do pojave fitotoksičnosti.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi