Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Flupisor

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi

Aktivna materija

Fluazifop-P-butil 150 g/l

Grupa

Ariloksifenoksi propionati

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

250 ml, 1 L, 5 L i 10 L

Karenca

Soja, šećerna repa – 70 dana
Suncokret – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

1A

Flupisor

Prednosti preparata

 • Ekspert za rizomski sirak
 • Selektivan za širokolisne useva
 • Nema retrovegetacije

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: suncokret, soja i šećerna repa.

  Suncokret, soja i šećerna repa:

  • za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u količini od 0,8 l/ha;
  • za suzbijanje višegodišnjih travnih korova u količini od 1,3 l/ha;
  • za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) i pirevine (Agropyrum repens) u količini 1,8–2 l/ha.

  Vreme primene: tretiranje treba obaviti posle nicanja useva, a pre početka cvetanja, kada su korovi u fazi 3–5 listova.

  Flupisor suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove kao što su: divlji ovas (Avena fatua), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar (Setaria spp.), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), svračica (Digitaria sanguinalis), pirevina (Agropyrum repens) i zubača (Cynodon dactylon).

  Mogućnost mešanja

  Flupisor se primenjuje samostalno i ne preporučuje se mešanje sa drugim herbicidima.

 • Flupisor suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne korove kao što su: divlji ovas (Avena fatua), veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muhar (Setaria spp.), divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), svračica (Digitaria sanguinalis), pirevina (Agropyrum repens) i zubača (Cynodon dactylon).

 • Flupisor je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u suncokretu, soji i šećernoj repi. Nakon primene preparata Flupisor kod korova koji su u njegovom spektru delovanja nema retrovegetacije.

  Butil estar fluazifop iz preparata Flupisor veoma brzo se apsorbuje posle folijarne primene, tako da je već dva sata nakon primene usvojena gotovo sva količina preparata – nema gubitaka prilikom spiranja u slučaju kiše. Translocira se simplastom i akumulira u meristemskim delovima korena i stabla. Inhibira aktivnost enzima acetil koenzim A karboksilazu.

  Efekti delovanja na korove su vidljivi u roku 7–10 dana, a potpuno propadanje nastaje 14–21 dan posle tretmana, što se manifestuje crvenkastom bojom usled prisustva antocijana.

  FITOTOKSIČNOST

  Flupisor je selektivan na veliki broj širokolisnih biljaka, ali je prilikom tretiranja potrebno sprečiti zanošenje na susedne parcele ako su pod uskolisnim usevima kao što su strna žita i kukuruz. Tokom vegetacije dozvoljeno je jedno tretiranje na istoj površini.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi