Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Totem

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (uskolisnih) korova

Aktivna materija

Kletodim 120 g/l

Grupa

Cikloheksandion

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

1 L i 10 L

Karenca

Soja, suncokret i šećerna repa – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

1A

Totem

Prednosti preparata

 • Proveren kvalitet – bez pojave retrovegetacije
 • Vrlo brzo zaustavlja porast korova
 • Jedan od najbezbednijih i najefikasnijih herbicida
 • Može se mešati sa svim herbicidima

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: soja, suncokret i šećerna repa.

  Suncokret, soja i šećerna repa:

  • za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, posebno rizomskog sirka u količini 1,5–2 l/ha (u usevima gde je rizomski sirak nižeg rasta, do 20 cm, primenjivati količinu od 1,5 l/ha dok kod dobro razvijenog rizomskog sirka primenjivati količinu od 2,0 l/ha);
  • za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova u količini od 1,0 l/ha;
  • za kontrolu višegodišnjih uskolisnih korova poput zubače u količini preko 2,0 l/ha.

  Pojava prvih simptoma na travnim korovima može se očekivati nakon 6 dana od primene preparata.
  Vreme primene: posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 3–5 listova.

   

  Mogućnost mešanja

  Totem se primenjuje samostalno, ne meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.

 • TOTEM se primenjuje u usevima soje i suncokreta za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova.

 • Totem je herbicid odličnih performansi, te se usled njegove primene ne očekuje pojava retrovegetacije. Nakon usvajanja preko lista kreće se naviše i naniže kroz korovsku biljku i zaustavlja njihov porast. Prilikom primene nije preporučljivo mešati ga sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. Karakteristika ovog herbicida je izuzetna selektivnost na gajeni usev. Pripada grupi proizvoda koji su najbezbedniji, ali sa druge strane i najefikasniji. Upravo zbog njegove selektivnosti može naći primenu u brojnim povrtarskim usevima.

  Tolerantnost populacije rizomskog sirka Totem (DIM) u rotaciji sa drugim herbicidima iz grupe ariloksifenoksi propionati (FOP) predstavlja odličan izbor u antirezistentnom programu suzbijanja otpornih korova, posebno sirka. Preparat se primenjuje uz utrošak vode 200–400 l/ha. Takođe, pokazuje odličnu efikasnost i na travne korove poput semenskog sirka, malog i velikog muhara, svračice i samonikle pšenice. Prilikom tretiranja treba voditi računa o zanošenju herbicida (drift) na susedne uskolisne useve, jer može izazvati fitotoksičnost. Delovanje skoro svih herbicida je u velikoj meri uslovljeno temperaturom vazduha. Izbegavati primenu u najtoplijem delu dana, jer tada je najveća insolacija, kao i isparavanje koji mogu uticati na smanjenu efikasnost herbicida. Posebno je važno da su visoke temperature i niska relativna vlažnost vazduha u korelaciji. Najefikasnije suzbijanje travnih uskolisnih korova se postiže u vreme intenzivnog vegetativnog porasta korova

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi