Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Futur

Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice

Aktivna materija

Tifensulfuron metil 320 g/kg + tribenuron metil 160 g/kg

Grupa

Sulfoniluree

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

50 g

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

B

Futur

Prednosti preparata

 • Herbicid novije generacije
 • Suzbija širokolisne korove u strnim žitima
 • Kombinuje se sa svim fungicidima

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: pšenica.

  Pšenica: u količini 50–60 g/ha uz dodatak okvašivača ES plus u količini od 0,2 l/ha ili Synergen Max u koncentraciji od 0,5%.
  Vreme primene: od drugog lista do pojave lista zastavičara (BBCH 12–39). U odnosu na korovske biljke koje se nalaze u njegovom spektru delovanja, preparat treba primeniti kada su korovi u fazi 2–6 listova. Za postizanje dobre efikasnosti, preparat je najbolje primeniti od kraja bokorenja pa do drugog kolenca, kada su korovi u osetljivoj fazi porasta.

  U količini 50–60 g/ha uz dodatak okvašivača ES plus u količini od 0,2 l/ha ili Synergen Max u koncentraciji od 0,5% ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), podlanak (Camelina microcarpa), divlji lan (Camelina sativa), rošac (Cerastium arvense), pepeljuga (Chenopodium album), divlja salata (Lactuca serriola), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), crvena kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria indora), sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensis), bulka (Papaver rhoes), troskot (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis) i mišjakinja (Stellaria media);
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) u odnosu na korove kao što su: poljska čestoslavica (Veronica arvensis), prstenasta čestoslavica (Veronika hederifolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), glatka čestoslavica (Veronica polita) i poljska ljubičica (Viola arvensis);
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: poljski prstenak (Anthemis arvensis), zvezdan (Aster sp.), žavornjak (Consolida regalis), poponac (Convolvulus arvensis), prilepača (Galium aparine) i ljutić (Ranunculus arvensis).

  Mogućnost mešanja

  Futur se može mešati sa većinom fungicida i insekticida na tržištu. U slučaju kombinovanja sa drugim aktivnim materijama u tank miksu, proveriti selektivnost na manjoj površini.

 • Futur je efikasan na sledeće korove:

  U količini 50–60 g/ha uz dodatak okvašivača ES plus u količini od 0,2 l/ha ili Synergen Max u koncentraciji od 0,5% ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), podlanak (Camelina microcarpa), divlji lan (Camelina sativa), rošac (Cerastium arvense), pepeljuga (Chenopodium album), divlja salata (Lactuca serriola), mrtva kopriva (Lamium amplexicaule), crvena kopriva (Lamium purpureum), bezmirisna kamilica (Matricaria indora), sitnocvetni spomenak (Myosotis arvensis), bulka (Papaver rhoes), troskot (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis) i mišjakinja (Stellaria media);
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) u odnosu na korove kao što su: poljska čestoslavica (Veronica arvensis), prstenasta čestoslavica (Veronika hederifolia), persijska čestoslavica (Veronica persica), glatka čestoslavica (Veronica polita) i poljska ljubičica (Viola arvensis);
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: poljski prstenak (Anthemis arvensis), zvezdan (Aster sp.), žavornjak (Consolida regalis), poponac (Convolvulus arvensis), prilepača (Galium aparine) i ljutić (Ranunculus arvensis).
 • Futur je kombinacija dve aktivne materije sa ciljem proširenja spektra delovanja. Selektivni, sistemični herbicid koji se predominantno usvaja listom. U biljkama se translocira ksilemom i floemom, nakuplja se u meristemskim tkivima gde ispoljava delovanje. Zaustavlja biosintezu aminokiselina inhibicijom enzima ALS. Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene. Prvi simptomi su vidljivi nakon 5–10 dana, a potpuno uvenuće nastupa za 15–25 dana. Manje osetljivi i odrasli korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za vodu i hranljive materije.

  PLODORED

  U normalnom plodoredu nema ograničenja u pogledu narednog useva. U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva mogu se sejati samo žitarice i to 30 dana nakon preoravanja.

  NAPOMENA

  Futur je toksičan za mnoge gajene biljke, zbog čega u toku primene treba sprečiti njegovo zanošenje na susedne širokolisne useve, kao i na zemljište pripremljeno za setvu.

  FITOTOKSIČNOST

  Kada se primeni prema uputstvu proizvođača Futur je selektivan za usev pšenice. Ne preporučuje se primena na useve pod stresom (suša, zabareno zemljište, niske temperature, napad insekata, nedostatak hranljivih materija i drugo što nepovoljno utiče na usev). Ne preporučuje se primena ako su temperature u dužem vremenskom periodu 25°C i pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha. Na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati organofosfati 7 dana pre i 4 dana nakon primene preparata.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi