Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Nikosav

Herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u usevu kukuruza

Aktivna materija

Nikosulfuron 40 g/l

Grupa

Sulfoniluree

Formulacija

Uljna disperzija (OD)

Pakovanje

250 ml, 1 L, 5 L i 10 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

B1

Nikosav 2

Prednosti preparata

 • Ciljano protiv uskolisnih korova u kukuruzu
 • Kvalitetno suzbija rizomski sirak i muhare
 • Bez potrebe dodavanja okvašivača
 • Selektivno delovanje bez posledica na naredni usev

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: kukuruz.

  Kukuruz: u količini: 1–1,25 l/ha.

  • za suzbijanje jednogodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova, kada su korovi u fazi 2–6 listova u količini od 1,0 l/ha;
  • za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma kada je sirak u fazi razvoja 3–5 listova u količini od 1,25 l/ha.

  Vreme primene: u fazi razvoja 3–8 listova kukuruza.

  Nikosav je efikasan na travne korove kao što su: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), mali muhar (Setaria sp.) i veliki muhar (Echinochloa crus-galli).

  Nikosav je efikasan i na pojedine širokolisne korove kao što su: štir (Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album, Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik (Poligonum persicaria, Poligonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media) i čistac (Stachys annua).

  Preparat je formulisan u obliku uljne disperzije (OD) i ne treba mu dodavati okvašivač.

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja Nikosav se može mešati sa preparatima na bazi 2,4-D (Maton), dikambe (Colosseum), terbutilazina (Zeazin) i mezotriona (Intermezzo i Tvister).

 • Nikosav je efikasan na travne korove kao što su: divlji sirak iz semena i rizoma (Sorghum halepense), pirevina (Agropyrum repens), mali muhar (Setaria sp.) i veliki muhar (Echinochloa crus-galli).

  Nikosav je efikasan i na pojedine širokolisne korove kao što su: štir (Amaranthus blitoides, Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album, Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik (Poligonum persicaria, Poligonum lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), mišjakinja (Stellaria media) i čistac (Stachys annua).

  Preparat je formulisan u obliku uljne disperzije (OD) i ne treba mu dodavati okvašivač.

 • Nikosav je selektivni, translokacioni herbicid koji deluje preko lista, ali i preko korena. Pošto se radi o preparatu koji se primenjuje na iznikle korove, usvaja se pre svega preko lista. Usvojena materija transportuje se do meristemskih tkiva, gde inhibira enzim acetolaktat sintetazu, koji ima ključnu ulogu u sintezi aminokiselina.

  Kao posledica ove inhibicije, osetljivi korovi prestaju da rastu u roku od nekoliko časova posle tretiranja, a prvi simptomi delovanja zapažaju se za 5–7 dana u obliku žućenja, koje s vremenom prelazi u crvenkastu nijansu. U daljem toku razvoja fitotoksičnosti biljke dobijaju purpurnocrvenu boju, a zatim se suše. Delovanje preko zemljišta je značajno samo za osetljive korove koji u momentu tretiranja nisu nikli, a ispoljava se ako ubrzo posle tretiranja padne obilna kiša.

  FITOTOKSIČNOST

  Nikosav primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za kukuruz. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje na susedne parcele sa drugim usevima, parcele sa povrćem, na voćnjake i vinograde.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi