Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Marker

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevima krompira i luka

Aktivna materija

Pendimetalin 330 g/l

Grupa

Dinitroanilini

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

250 ml, 1 L i 10 L

Karenca

Krompir i luk – obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

K1

Marker

Prednosti preparata

 • Novi herbicid na bazi pendimetalina
 • Odlično suzbija čak i najproblematičnije korove
 • Izuzetno selektivan, nema fitotoksičnosti
 • Obezbeđuje dugotrajnu zaštitu

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: krompir i luk.

  Krompir i luk: u količini 5–6 l/ha.
  Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva.

  U količini 5–6 l/ha ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na uskolisne korove kao što su: korovsko proso (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense);
  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na širokolisne korove kao što su: običan štir (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), obična pepeljuga (Chenopodium album), hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum), obična konica (Galinsoga parviflora), dvornik (Polygonum persicaria), tušt (Portulaca oleracea), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) i poljska gorušica (Sinapis arvensis);
  • slabu efikasnost u odnosu na korove kao što su: tatula (Datura stramonium), kereće grožđe (Solanum nigrum) i poponac (Convolvulus arvensis).

  Mogućnost mešanja

  Može se mešati sa drugim aktivnim materijama u cilju proširenja spektra delovanja. U slučaju primene u tank miksu neophodno je prethodno proveriti kompatibilnost formulacija.

 • U količini 5–6 l/ha ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na uskolisne korove kao što su: korovsko proso (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), zeleni muhar (Setaria viridis) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense);
  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na širokolisne korove kao što su: običan štir (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), obična pepeljuga (Chenopodium album), hibridna pepeljuga (Chenopodium hybridum), obična konica (Galinsoga parviflora), dvornik (Polygonum persicaria), tušt (Portulaca oleracea), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum) i poljska gorušica (Sinapis arvensis);
  • slabu efikasnost u odnosu na korove kao što su: tatula (Datura stramonium), kereće grožđe (Solanum nigrum) i poponac (Convolvulus arvensis).
 • Marker je selektivni, sistemični herbicid na bazi aktivne materije pendimetalin. Slabo je rastvorljiv u vodi. Prilikom primene formira herbicidni film koji obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od korova. Korovi ga usvajaju preko korena i listova, aktivna materija zaustavlja ćelijsku deobu što dovodi do brzog odumiranja korova.

  Preparat ispoljava izuzetnu efikasnost u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova kao što su sirak iz semena (Sorghum halepense) i muhari (Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis). Pored ostalih širokolisnih korova ispoljava dobru efikasnost na teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti) i u tom pogledu je u prednosti u odnosu na sve pre-emergance herbicide koji se mogu primeniti za istu namenu.

  NAPOMENA

  Marker je izuzetno selektivan, nema fitotoksičnosti ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača. Ne sme se koristiti na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i u vreme nepovoljnih vremenskih uslova. U slučaju preoravanja useva posle primene preparata Marker, na istoj površini može se sejati kukuruz.

Programi zaštite

 • Krompir
 • Crni Luk

  Zaštita crnog luka

  Preuzmite program zaštite

 • Programi zaštite

  accent heading

  This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

  Povezani proizvodi