Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Maton

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova

Aktivna materija

2,4 D (čiste kiseline 600 g/l)

Grupa

Fenoksi-karboksilne kiseline

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

250 ml i 1 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

0

Maton 2

Prednosti preparata

 • Dokazana efikasnost preparata već nekoliko decenija
 • Izuzetno delotvoran protiv širokolisnih korova
 • Visoko selektivan, nema fitotoksičnosti
 • Dobro se kombinuje sa drugim preparatima

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: pšenica i kukuruz.

  Pšenica: u količini 0,8–1,2 l/ha.
  Vreme primene: tretiranjem od sredine bokorenja pa do početka vlatanja (BBCH 25–30).

  Kukuruz: u količini 0,5–0,8 l/ha.
  Vreme primene: tretiranjem kada kukuruz razvije 3–5 listova (BBCH 13–15).

  Maton dobro suzbija sledeće korove kao što su: štir (Amaranthus sp.), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divlja loboda (Atriplex patula), hoću–neću (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium sp.), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), obični dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mlečika (Sonchus arvensis), kravlja trava (Thlaspi arvense) i čičak (Xanthium strumarium).
  Zadovoljavajuće deluje na korove kao što su:
   tatula (Datura stramonium) i bulka (Papaver rhoeas).

  Nije efikasan na korove kao što su: smrduša (Bifora radians), divlji broć (Galium aparine), vrste iz roda kamilice (Matricaria sp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stelaria media) i dr.

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja u pšenici Maton se može mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Strabon), MCPA, MCPP, klopiralida (Tipofen 300), dihlorpropa, florasulama i bromoksinila, a u kukuruzu sa preparatima na bazi terbutilazina (Zeazin), nikosulfurona (Nikosav) i rimsulfurona (Stahofen).

 • Maton dobro suzbija sledeće korove kao što su: štir (Amaranthus sp.), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), divlja loboda (Atriplex patula), hoću–neću (Capsella bursa pastoris), pepeljuga (Chenopodium sp.), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), obični dvornik (Polygonum persicaria), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), mlečika (Sonchus arvensis), kravlja trava (Thlaspi arvense) i čičak (Xanthium strumarium).
  Zadovoljavajuće deluje na korove kao što su: tatula (Datura stramonium) i bulka (Papaver rhoeas).

  Nije efikasan na korove kao što su: smrduša (Bifora radians), divlji broć (Galium aparine), vrste iz roda kamilice (Matricaria sp.), pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stelaria media) i dr.

 • Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu. Osetljive biljke usvajaju preparat preko lista i zelenih delova stabla, a odatle se transportuje do meristemskih tkiva, gde izaziva poremećaj u deobi ćelija.

  Simptomi delovanja Matona uočavaju se sat vremena posle tretiranja, i to su uvijanje lista i stabla, zadebljanja u predelu nodusa i pucanje stabla. Blage hloroze u predelu meristema uočavaju se za nekoliko dana, a potpuno sušenje biljaka nastaje za 2–3 nedelje.

  NAPOMENA

  Maton primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za pšenicu i kukuruz.

  Maton je fitotoksičan za većinu širokolisnih gajenih biljaka, pa prilikom tretiranja treba sprečiti dospevanje preparata na susedne parcele. Ne primenjivati ga na temperaturama ispod 5°C.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi