Suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje nakon nicanja

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Agrosava Istrazivanje I Razvoj Semena Psenica

Promenljive vremenske prilike i temperaturna kolebanja će uticati kako na neujednačeno  nicanje soje tako i na neujednačeno nicanje korovskih biljaka. Vremenske prilike tokom zime, nadprosečno visoka temperatura, i loše  izmrzavanje zemljišta nisu omogućili na svim parcelama kvalitetnu predsetvenu pripremu. Posejano seme soje je imalo različite uslove za klijanje i nicanje i zbog toga na istoj parceli imamo soju u različitim fazama porasta.

Kako za seme soje nisu bili optimalni uslovi za ujednačeno nicanje tako će i  korovske biljke imati nicanje u dužem vremenskom periodu. U takvim uslovima potrebno je primeniti herbicid koji je tolerantan po usev soje, a istovremeno efikasan u suzbijanju širokolisnih korova.

Idealni preparati za zaštitu soje

Zbog tih razloga u odabiru herbicida za suzbijanje korova u soji posebnu pažnju treba obratiti na njegovu selektivnost na soju i efikasnost na korove. Agrosava nudi rešenje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu soje, koji zadovoljava tražene kriterijume, a to je herbicid Albion koji je selektivan po usev soje, već od faze nicanja.

Albion se primenjuje kada su širokolisni korovi u  fazi kotiledona i ranoj fazi porasta i izuzetno je selektivan po soju, a efikasan u suzbijanju širokolisnih korova. Albion se primenjuje u količini od 1 lit/ha  i sa dve aktivne materije različitog mehanizma ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju  korova u ranijoj fazi razvoja soje kao što su: ambrozija, tatula, kereće grožđe, čičak, štir, abutilon. Radi proširenja spektra delovanja na pepeljugu Albion se može kombinovati sa herbicidom Piano u količini 5 g/ha.

U uslovima jače zakorovljenosti preporučenoj kombinaciji Albion+Piano dodajemo i dodatnu količinu herbicida Savazon od 1 – 1,5 lit/ha i tako poboljšavamo delovanje i na korove koji su u poodmakloj fazi razvoja, a usev soje se nalazi u fazi prve troliske.

Pošto korovi niču u više faza i u dužem vremenskom periodu, preporučenu 1. split aplikaciju  Albion 1 l/ha + Savazon 1 l/ha + Piano 5 g/ha treba ponoviti 7 do 10 dana nakon primene, odnosno 2. split preporučene aplikaciju primeniti kada se usev soje nalazi u fazi do treće troliske, a korovi u fazi kotiledona.

Ukoliko su na parceli prisutne razvijenije korovske biljke ambrozije, štira i čička, preporučenoj kombinaciji u 2. splitu dodaje se herbicid Lovac u količini od 0,15 – 0,25 l/ha koji će pojačati efikasnost na najotpornije  korove u poodmakloj fazi razvoja, a zbog svog zemljišnog delovanja sprečiće i naknadno nicanje korova dok soja ne sklopi redove.

 

Agrosava, Stručna podrška
Mast.inž.polj Elena Benjik

Najnovije novosti