Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Albion

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje

Aktivna materija

Bentazon 480 g/l + imazamoks 22 g/l

Grupa

Benzotiadiazinoni + imidazolinoni

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje

1 L i 10 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

B+C3

Albion

Prednosti preparata

 • Selektivni herbicid za suzbijanje korova u soji
 • Kompletan preparat na bazi dve aktivne materije
 • Odlična efikasnost na otporne korove, poput pepeljuge i štira

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: soja i lucerka.

  Soja: primenjuje se dvokratno, u količini 0,9 + 0,9 l/ha (9 + 9 ml na 100 m²), posle nicanja useva.
  Vreme primene: prvi tretman kada je soja u fazi 1–3 troliske, a drugi 7–14 dana kasnije. Najbolji efekat se postiže kada su korovi u fazi kotiledona do dva razvijena lista. Preparat se primenjuje uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).

  Lucerka: primenjuje se u količini 1,0–1,5 l/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus.
  Vreme primene: u fazi 2–3 troliske (BBCH 12–13), kada su korovi u fazi kotiledona do 4 lista. Preparat se primenjuje uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m2).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja na pepeljuge (Chenopodium spp.) Albion se može kombinovati sa preparatom Piano u količini od 8 g/ha. Albion se primenjuje kada su korovi u ranoj fazi porasta. Ukoliko se zakasni sa primenom može se kombinovati sa preparatom Savazon 480 u količini od 1 l/ha.

 • Albion ispoljava odličnu efikasnost u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), poljska gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium).

 • Albion sadrži dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja, bentazon i imazamoks. Bentazon je aktivna materija iz grupe benzotiadiazinona, efikasan je na većinu jednogodišnjih širokolisnih korova. Imazamoks je iz grupe imidazolinona, proširuje spektar delovanja bentazona. Preparat Albion u sebi sadrži određenu količinu okvašivača pa, ukoliko se primenjuje u količini od 200 l/ha, nije potrebno dodavati okvašivač. U slučaju da se tretira sa većom količinom vode (300–400 l/ha) potrebno je dodati 0,2 l/ha okvašivača ES plus. U slučaju preoravanja mogu se sejati soja, grašak i pasulj. Četiri meseca posle primene mogu se sejati ječam, pšenica, ovas, raž, suncokret i duvan. Devet meseci posle primene mogu se sejati kukuruz i krompir. Dvanaest meseci posle primene mogu se sejati uljana repica i šećerna repa.

  NAPOMENA

  Može biti fitotoksičan ukoliko se primeni sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata. Ukoliko se preparat primeni kada je usev pod stresom (suša, poplava, oštećenja od grada) može doći do prolazne fitotoksičnosti u vidu hloroze i kratkotrajnog zastoja u porastu (10–20%). Ovakva oštećenja su prolaznog karaktera i bez uticaja na konačni prinos.

Programi zaštite

 • Sargarepa

  Zaštita lucerke i mrkve

  Preuzmite program zaštite

 • Soja
 • Programi zaštite

  accent heading

  This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

  Povezani proizvodi