Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Colosseum

Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza

Aktivna materija

Dikamba 578 g/l DMA (480 g/l čiste kiseline)

Grupa

Benzoeve kiseline

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje

250 ml i 1 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

0

Colosseum

Prednosti preparata

 • Praktično rešenje za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu
 • Posebno dobar efekat daje u kombinaciji sa Zeazinom
 • Čista njiva do kraja vegetacije
 • Zaštita u najbitnijoj fazi 3–5 lista

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: kukuruz.

  Kukuruz: u količini 0,5–0,7 l/ha.
  Vreme primene: kada je kukuruz u fazi 3–5 listova, a širokolisni korovi u fazi 2–6 listova. 

  Colosseum je efikasan na:

  • jednogodišnje širokolisne korove kao što su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus sp.), vijušac (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga (Chenopodium sp.), gorušica (Sinapis arvensis), dvornik (Polygonum sp.), čičak (Xanthium strumarium), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorčika (Sonchus sp.) i broćika (Galium aparine);
  • višegodišnje korove kao što su: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium) i gorčika (Sonchus arvensis).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja i na one korove na koje nije dovoljno efikasan, kao što su tatula (Datura stramonium) i teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), ili uopšte ne deluje, kakva je pomoćnica (Solanum nigrum)Colosseum se može kombinovati sa 1,0–1,5 l/ ha preparata na bazi terbutilazina (Zeazin), čime se postiže izvanredna efikasnost na gotovo sve širokolisne korove koji su karakteristični za kukuruz.

  Takođe, može se mešati i sa preparatima za suzbijanje divljeg sirka, herbicidima na bazi nikosulfurona (Nikosav) i rimsulfurona (Stahofen), pri čemu se mora voditi računa da se ta kombinacija može primenjivati samo do petog lista kukuruza.

 • Colosseum je efikasan na:

  • jednogodišnje širokolisne korove kao što su: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album), gorušica (Sinapis arvensis), veliki dvornik (Polygonum persicaria), čičak (Xanthium strumarium), divlja rotkva (Raphanus raphanistrum), gorčika (Sonchus arvensis) i broćika (Galium aparine);
  • višegodišnje korove kao što su: palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis) i gorčika (Sonchus arvensis).
 • Colosseum je visokoselektivni translokacioni herbicid koji relativno dobro deluje i preko zemljišta, po čemu se znatno razlikuje od preparata na bazi 2,4-D sa kojima je po simptomima i spektru delovanja vrlo sličan, a od kojih je u odnosu na kukuruz selektivniji.

  Deluje slično kao i drugi hormonski herbicidi. Simptomi delovanja zapažaju se već posle nekoliko sati i ogledaju se u uvijanju lista i stabla, nenormalnoj deobi meristemskih ćelija, što dovodi do karakterističnih zadebljanja i pucanja stabla, kao i prekida sprovodnih snopića. Ovi simptomi uzrokuju hlorozu u tačkama porasta, prestanak rasta i sušenje. Potpuno propadanje biljaka nastaje 2–3 nedelje po primeni preparata.

  NAPOMENA

  Colosseum je selektivan u odnosu na kukuruz ako se primeni prema priloženom uputstvu.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi