Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: Agrosava

Lovac

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i duvana

Aktivna materija

Klomazon 360 g/l

Grupa

Izoksazolidinoni

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

250 ml i 1 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

F4

Lovac

Prednosti preparata

 • Nova tehnologija za suzbijanje širokolisnih korova u soji
 • Visoka efikasnost
 • Mala količina primene

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: soja i duvan.

  Soja: u količini 0,75–0,9 l/ha (7,5–9 ml na 100 m²).
  Vreme primene: posle setve, a pre nicanja useva.

  Duvan: u količini 1,0–1,2 l/ha (10–12 ml na 100 m²).
  Vreme primene: pre rasađivanja duvana uz obaveznu inkorporaciju na 5–8 cm dubine.

   

  U količini 0,75–0,9 l/ha ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: svračica (Digitaria sanguinalis), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), zeleni muhar (Setaria viridis), sivi muhar (Setaria glauca), čistac (Stachys annua), hoću–neću (Capsella bursa-pastoris), veliki muhar (Echinochloa crus-gali), mišjakinja (Stellaria media), sirak iz semena (Sorghum halepense) i obična konica (Galinsoga parviflora);
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) u odnosu na korove kao što su: obični štir (Amaranthus retroflexus), obična boca (Xanthium strumarium) i tatula (Datura stramonium);
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), veliki lisac (Polygonum lapathifolium) i običan dvornik (Polygonum persicaria).

   

  U količini 1,0–1,2 l/ha ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), mišjakinja (Stellaria media), gorušica (Sinapis arvensis), čistac (Stachys annua), kravlja trava (Thlaspi arvense), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), veliki muhar (Echinochloa crus-gali), svračica (Digitaria sanguinalis), sirak iz semena (Sorghum halepense), sivi muhar (Setaria glauca) i obična konica (Galinsoga parviflora);
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) u odnosu na korove kao što su: tatula (Datura stramonium) i bljutavi štir (Amaranthus blitoides);
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), veliki lisac (Polygonum lapathifolium) i običan dvornik (Polygonum persicaria).

  Mogućnost mešanja

  U slučaju primene u tank miksu neophodno je prethodno proveriti fizičku kompatibilnost formulacija. U usevu soje može se mešati sa metribuzinom (Eugen) radi proširenja spektra delovanja. U usevu duvana preparat se primenjuje samostalno.

 • U količini 0,75–0,9 l/ha ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: svračica (Digitaria sanguinalis), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), zeleni muhar (Setaria viridis), sivi muhar (Setaria glauca), čistac (Stachys annua), hoću–neću (Capsella bursa-pastoris), veliki muhar (Echinochloa crus-gali), mišjakinja (Stellaria media), sirak iz semena (Sorghum halepense) i obična konica (Galinsoga parviflora);
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) u odnosu na korove kao što su: obični štir (Amaranthus retroflexus), obična boca (Xanthium strumarium) i tatula (Datura stramonium);
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), veliki lisac (Polygonum lapathifolium) i običan dvornik (Polygonum persicaria).

   

  U količini 1,0–1,2 l/ha ima:

  • dobru efikasnost (>90%) u odnosu na korove kao što su: obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), mišjakinja (Stellaria media), gorušica (Sinapis arvensis), čistac (Stachys annua), kravlja trava (Thlaspi arvense), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), veliki muhar (Echinochloa crus-gali), svračica (Digitaria sanguinalis), sirak iz semena (Sorghum halepense), sivi muhar (Setaria glauca) i obična konica (Galinsoga parviflora);
  • zadovoljavajuću efikasnost (75–90%) u odnosu na korove kao što su: tatula (Datura stramonium) i bljutavi štir (Amaranthus blitoides);
  • slabu efikasnost (<75%) u odnosu na korove kao što su: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), veliki lisac (Polygonum lapathifolium) i običan dvornik (Polygonum persicaria).
 • Lovac je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevima soje i duvana. Aktivna materija klomazon inhibira biosintezu karotenoida i remeti proces fotosinteze izazivajući izbeljivanje izniklih korova, dok korovi koji tek niču rastu potpuno depigmentirani i brzo nekrotiraju. Apsorbuje se korenom i izdankom i premešta ksilemom ka vrhu biljke. U cilju proširenja spektra delovanja u usevu soje može se kombinovati sa drugim preparatima (EugenTelusFinish). Veoma je perzistentan i dugo čuva parcelu od nicanja korova.

  NAPOMENA

  Lovac je veoma postojan u zemljištu što mu omogućava dugotrajno delovanje i zaštitu useva od korova. Istovremeno, mora se voditi računa o plodoredu:

  • 9 meseci nakon primene dozvoljena je setva kukuruza, pasulja, graška i sadnja rasada paradajza;
  • 16 meseci nakon primene dozvoljena je setva lucerke, zobi, prosa i paradajza iz semena;
  • 18 meseci nakon primene dozvoljena je setva šećerne i stočne repe;
  • za ostale kulture važi ograničenje od 12 meseci.

   

  FITOTOKSIČNOST

  Ukoliko se primeni prema uputstvu proizvođača preparat nije fitotoksičan. Ukoliko se primeni u usevu uljane repice na zemljištu koje nije dobro pripremljeno, može doći do prolazne fitotoksičnosti koja se manifestuje izbeljivanjem kotiledonih listova, što je prolaznog karaktera i nema uticaja na prinos.

Programi zaštite

Programi zaštite

Povezani proizvodi