Opravdanost primene Basamid granulata

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Img 20220810 151805

OPRAVDANOST PRIMENE BASAMID GRANULATA

Proizvodnja u zatvorenom prostoru je intezivna i omogućava proizvođačima da gaje dve do tri kulture u toku jedne proizvodne sezone uz veće prinose, i potencijalno veću zaradu. Ali zahvaljujući toj intezivnosti, u zatvorenom prostoru, najčešće dolazi do prenamnožavanja insekata poput tripsa, žičara, rovaca, sovica, tute, ali i običnog paučinara i nematoda. Takođe, povećava se i infekcioni potencijal bolesti poput verticilioznog i fuzarioznog uvenuća, raznih vrsta truleži, plamenjače, pepelnice i drugih. Kako bi se sprečilo da sve ovo ima uticaj na proizvodnju, obavezno je izvršiti dezinfekciju plastenika preparatom Basamid granulat.

Basamid granulat se primenjuje najmanje jednom u tri godine za dezinfekciju plastenika, a za one koji imaju problema sa nematodama, može i češće. Da bi dezinfekcija bila uspešna, neophodno je voditi računa o:
1. temperaturi zemljišta izmerenoj na 10 cm dubine
2. o vremenu (periodu godine) kada se primenjuje Basamid i biologiji insekata

Optimalna temperatura za primenu Basamida je između 10 i 150C. Ukoliko je temperatura zemljišta ispod 70C, Basamid ne deluje, a na temperaturama iznad 200C, gas suviše brzo isparava i dezinfekcija je nepotpuna.

Najbolje je da se Basamid primeni u jesen, od septembra do sredine novembra, jer su tada nematode, grinje i insekti još uvek prisutni u sloju zemljišta 25-30cm dubine. Kako temeperature zemljišta opadaju, tako i oni migriraju u dublje slojeve. Žičari se spuštaju do 60cm dubine, rovci do 1m, a osim što se nematode sele u dublje slojeve, cistolike nematode se uvlače u ciste i nemoguće ih je suzbiti. Imajte na umu da se dezinfekcija zemljišta vrši na onu dubinu na koju se unese, i da je potrebno prisustvo vlage u zemljištu, kako bi proces dezinfekcije bio uspešan.

Još jedna prednost Basamid granulata je što on deluje i na seme jednogodišnjih korova.

Zahvaljujući tome što Basamid ima nematocidno, akaricidno, insekticidno, fungicidno ali i herbicidno dejstvo, ovo je jedini preparat na tržištu koji dezinfekciju zemljišta može da uradi kvalitetno i sveobuhvatno.

Primena Basamida opravdava uloženo, indirektno smanjujući gubitke koji mogu nastati u prinosu,smanjujući populaciju prenamnoženih insekata, koji predstavljaju sve veći problem usled zabrane prometovanja pojedinih aktivnih materija i nedostupnosti istih proizvođaču u borbu protiv štetočina , kao i cenu radne snage koju mora da plati za plevljenje korova u plasteniku. Kada se sve to zbroji, tas koji nosi Basamid granulat će prevagnuti.

 

Dipl.inž.Milana Janićijević
Stručna podrška Agrosave

Najnovije novosti