Suzbijanje korova u kukuruzu i suncokretu posle setve a pre nicanja

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti
Setva Kukuruza Backa

Suzbijanje korova predstavlja jedan od najvažnijih poslova u proizvodnji suncokreta i kukuruza. Za dobar i stabilan prinos važno je obezbediti rast i razvoj gajenog useva bez prisustva korova, pogotovo u početnim fazama razvoja, kada je najveća osetljivost na nedostatak vode i hrane.

Preparati idealni za suzbijanje korova

Kada biljka raste slobodno od starta, mnogo spremnija ulazi u leto i prinosi mnogo manje variraju. Obezbediti čist start suncokretu i kukuruzu moguće je tretmanom posle setve a pre nicanja preparatima Telus + Zeazin. Na taj način, korovi usvajaju preparate već prilikom klijanja i ranog porasta i suše se praktično u startu.

Preparat Telus suzbija jednogodišnje uskolisne korove: divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), divlji proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis), ali u znatnoj meri redukuje neke jednogodišnje širokolisne korove kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album) i druge.

Preparat Zeazin dobro suzbija jednogodišnje širokolisne korove kao što su: štir (Amaranthus sp.), hoću–neću (Capsella bursa pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolika pepeljuga (Chenopodium hybridum), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica (Sinapis arvensis) i divlja rotkva (Raphanus raphanistrum),a zadovoljavajuće suzbija korove kao što su: njivski vijušac (Bilderdykia convolvulus), obična tatula (Datura stramonium), njivska lubeničarka (Hibiscus trionum), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), pomoćnica (Solanum nigrum) i čičak (Xanthium strumarium).

Benefiti preparata Telus i Zeazin u suzbijanju korova

Upotreba Telusa i Zeazina je i jedan od načina borbe u okviru antirezistentne strategije, jer Zeazin suzbija rezistentne korove poput štira, dok Telus suzbija jednogodišnje uskolisne korove i na taj način je posle olakšano suzbijanje divljeg sirka iz rizoma, čija je rezistencija zabeležena na dosta terena širom naše zemlje. Takođe, primenom Telusa i Zeazina sprečava se dalja pojava rezistentnosti ostalih korova.

Telus se u kukuruzu primenjuje u količini 1,4 l/ha, a Zeazin u količini 1,5-2 l/ha. Što se tiče suzbijanja korova u suncokretu, koristi se ista kombinacija preparata, ali se mora voditi računa o količini primene. Suncokret je osetljiviji od kukuruza, pa količine moraju biti manje, tako da se preporučuje kombinacija Telus 1,2 l/ha + Zeazin 1,2 l/ha. Primenu na peskovitim zemljištima treba izbegavati. Kombinacija Telusa i Zeazina može da se primeni u svim varijantama suncokreta (klasični, IMI, Express), što svakako predstavlja važan korak u suzbijanju korova u suncokretu, jer je upotreba herbicida kada suncokret nikne veoma ograničena.

Agrosava, Stručna podrška
Mast.inž.polj. Jovana Bajčić

Najnovije novosti