Zaštita pšenice od bolesti

Reč struke

Objavljeno:

Objavljeno:

Novosti

Prognozirane padavine početkom naredne sedmice mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije klasa, patogenom koji prouzrokuje fuzariozu klasa (Fusarium graminearum). Važno je napomenuti da je suzbijanje ovog patogena  moguće samo preventivnom primenom fungicida.

Međutim, trenutno pšenica ima više problema prouzrokovanih lošim vremenskim prilikama i to prvenstveno niskom noćnom temperaturom koja je uticala na veću osetljivost pšenice. Simptomi se manifestuju na vršnim listovima, u vidu gubitka zelene boje tj. pojave žutila.

Zbog trenutnog stanja pšenice i optimalnih vremenskih prilika za razvoj ekonomski najznačajnijih bolesti  veoma je bitno zaštiti je u narednom periodu. Kod osetljivih sorata  već je primećeno prisustvo lisne rđe pšenice (Puccinia spp.) i pepelnica (Erysiphe graminis) koje mogu da smanje prinos u velikom procentu.

U narednom periodu preporuka je da se obiđu parcele pod pšenicom radi utvrđivanja simptoma bolesti i faze razvoja . Kako bismo suzbili prouzrokovače ekonomski najznačajnijih bolesti u pšenici veoma je bitan dobar izbor fungicida, koji se odlikuje  širokim spektrom delovanja i visokom efikasnosti na prouzrokovače bolesti . Kombinaciju dve aktivne materije u jednom preparatu sa visokom efikasnošću, širokim spektrom delovanja i da je ekonomski prihvatljiv možemo naći u preparatu Unify.

Unify  je kombinacija pyraclostrobina koji ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju prouzrokovača žute i lisne rđe i prothioconazola koji ispoljava visoku efikasnost u suzbijanju septorije, pepelnice, žute rđe i fuzarioze klasa. Sinergistički aktivne materije sa poboljšanom formulacijom pokazuju još veću efikasnost na navedene prouzrokovače bolesti pšenice.

Zaštitu pšenice od fuzarioze klasa mora da se  radi preventivno, pre pojave bolesti jer ukoliko se pojave simptomi na klasu prinos može da se smanji i do 20% . Pravi momenat za zaštitu je na samom početku cvetanja kada se pojave prve antere na donjim delovima klasa. Ukoliko se ne zaštiti biljka, u povoljnim godinama i na osetljivim sortama štete mogu biti i do 50%. Kako bi zaštitili biljku i list zastavičar preporuka je da se primeni preparat Unify u količini  0,8 lit/ha na samom početku cvetanja, u najosetljivijoj fazi za svaku biljku.

Trenutno nema atara koji nema problema sa bolestima koje prete da odnesu značajan deo prinosa.

Velimir Cvijetić
Agrosava – Stručna podrška

Najnovije novosti