Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Agrosava

Unify

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za zaštitu ratarskih useva

Aktivna materija

Piraklostrobin 170 g/l + protiokonazol 200 g/l

Grupa

Strobilurini, triazoli

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje

1 L i 5 L

Karenca

Šargarepa – 21 dan
Šećerna repa – 28 dana
Pšenica – 35 dana

Klasifikacija rezistentnosti

Piraklostrobin 11 + protiokonazol 3

Unify

Prednosti preparata

 • Efikasno suzbija najznačajnije bolesti šećerne repe i strnih žita
 • Stimuliše rast biljaka i duže zadržavanje zelene lisne mase
 • Povećava kvalitet i prinos biljaka
 • Sprečava pojavu rezistentnosti

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usevi: pšenica, šećerna repa i šargarepa.

  Pšenica:

  • za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini 0,8–1 l/ha.

  Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja.

  • za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa pšenice (Fusarium sp.) u količini 0,8–1 l/ha.

  Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, kada je pšenica u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja (BBCH 59–61).

  Šećerna repa: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,75–0,9 l/ha.
  Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, odnosno od zatvaranja redova.

  Šargarepa: za suzbijanje prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria spp.) u količini 0,4–0,5 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za nastanak infekcije, od fenofaze devet i više razvijenih pravih listova do završetka rasta (BBCH 19–49). Proizvod se može primeniti maksimalno dva puta u toku godine na istoj površini, u intervalu 7–10 dana.

 • Unify uspešno suzbija: pepelnicu (Blumeria graminis), sivu pegavost lista pšenice (Septoria tritici), rđu pšenice (Puccinia sp.), palež klasa pšenice (Fusarium sp.) i pegavost lista (Cercospora beticola).

 • Dvostruka kombinacija aktivnih materija piraklostrobin i protiokonazol obezbeđuje efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti šećerne repe i strnih žita. Protiokonazol je sistemična aktivna materija iz grupe triazola, koja deluje na inhibiciju ergosterola što dovodi do morfoloških i funkcionalnih promena na membrane štetnih gljiva. Piraklostrobin pripada grupi strobilurina, fungicida sa preventivnim načinom delovanja i pozitivnim fiziološkim efektom na biljke. Fungicidna aktivnost ispoljava se blokiranjem transporta elektrona na respiratornom lancu u mitohondrijama. Folijarna primena preparata Unify pored efikasne zaštite, stimuliše rast biljaka i duže zadržavanje zelene lisne mase koja produžava fotosintetsku aktivnost, povećava kvalitet i prinos biljaka. Preparat nema neželjene efekte ukoliko se primeni u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i uz poštovanje mera predostrožnosti.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi