Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Syngenta

Nordox® 75 WG

Fungicid i baktericid sa kontaktnim delovanjem

Aktivna materija

Bakar (iz bakar(I)oksida Cu2O) 750 g/kg

Grupa

Neorgansko jedinjenje

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

20 g, 200 g i 1 kg

Karenca

Malina, pasulj i boranija – 5 dana
Paprika – 7 dana
Paradajz i krompir – 14 dana
Celer – 15 dana
Luk, kupina, leska i orah – 21 dan
Vinova loza i šećerna repa – 35 dana
Krastavac i jabuka – obezbeđena vremenom primen

Klasifikacija rezistentnosti

M01

Nordox 75 Wg

Prednosti preparata

 • Kontaktni fungicid preventivnog delovanja
 • Na bazi bakra izuzetne čistoće
 • Širok spektar delovanja: gljive, plamenjače, bakterije, alge…
 • Bolje i duže zadržavanje na biljkama

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasadi/U sevi: jabuka, vinova loza, paradajz, krompir, luk, krastavac, leska, orah, malina, kupina, paprika, pasulj, boranija, celer i šećerna repa.

  Jabuka: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji od 0,2% u toku mirovanja vegetacije, odnosno u koncentraciji od 0,1%, u vegetaciji.
  Vreme primene: u toku mirovanja vegetacije do fenofaze zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju).

  Vinova loza: za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) u količini 1–1,5 kg/ha, uz utrošak vode 600–1000 l/ha (6–10 l/100 m²).
  Vreme primene: primenom tokom vegetacije, preventivno pred uslove za pojavu i razvoj oboljenja.

  Paradajz, krompir i luk: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza i krompira (Phytophthora infestans) i plamenjače luka (Peronospora destructor) u količini od 1 kg/ha (10 g/100 m²).
  Vreme primene: preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²) u paradajzu, odnosno 400 l/ha (4 l/100 m²) u krompiru i luku.

  Krastavac: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji od 0,15%, uz utrošak vode od 400 l/ha (4 l/100 m²).
  Vreme primene: preventivno, pre ostvarivanja uslova za infekciju, a najkasnije po pojavi prvih simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja.

  Leska i orah: za suzbijanje bakterioza, kao što su bakteriozna plamenjača oraha (Xanthomonas arboricola pv. juglandis) i bakterioze leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina i Pseudomonas syringae pv. avellanae) u koncentraciji od 0,3%, uz utrošak vode 800–1200 l/ha (8–12 l/100 m²).
  Vreme primene: pre kretanja vegetacije, odnosno pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen.

  Malina i kupina: za suzbijanje prouzrokovača gljivičnih oboljenja lista i izdanaka (osim pepelnice), kao što su ljubičasta pegavost izdanaka (Dydimella applanata), rđa maline (Phragmidium rubi-ideae) i žuta rđa lista i stabla kupine (Kuehneola uredines) u koncentraciji 0,17–0,2%, uz utrošak vode 400–800 l/ha (4–8 l/100 m²).
  Vreme primene: tretiranje tokom faze intenzivnog rasta izdanaka (visina 20–120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8–10 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje, kao i nakon berbe, za smanjenjenje infekcionog potencijala.

  Paprika: za suzbijanje prouzrokovača bakterioznih oboljenja lista i ploda paprike, kao što je bakteriozna pegavost lista i krastavost plodova paradajza i paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), kao i uzročnika crne pegavosti lista paprike (Alternaria solani) u koncentraciji 0,14–0,2%, uz utrošak vode 400–800 l/ha (4–8 l/100 m²).
  Vreme primene: tretiranje od razvoja 4–5 pravih listova na glavnom stablu do faze razvoja plodova.

  Pasulj i boranija: za suzbijanje bakterioznog oboljenja lista i mahuna, kao što je prouzrokovač oreolne pegavosti lista (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) u koncentraciji 0,14–0,2%, uz utrošak vode 400–600 l/ha (4–6 l/100 m²).
  Vreme primene: na osnovu prognoze, preventivno, tokom vegetacije u uslovima koji su pogodni za pojavu i razvoj bakterioza.

  Celer: za suzbijanje pegavost lista celera (Septoria apicola) u koncentraciji 0,14–0,2%, uz utrošak vode 300–500 l/ha (3–5 l/100 m²).
  Vreme primene: na osnovu prognoze, preventivno, tokom vegetacije u uslovima koji su pogodni za pojavu i razvoj pegavosti lista celera. 

  Šećerna repa: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,75–1,25 l/ha, uz utrošak vode 200–400 l/ha (2–4 l/100 m²).
  Vreme primene: na osnovu prognoze, preventivno, tokom vegetacije u uslovima koji su pogodni za pojavu i razvoj ovog oboljenja.

  Mogućnost mešanja

  Nordox® 75 WG se ne sme mešati sa preparatima na bazi malationa, fosalona, metidationa, fenvalerata, parationa, hlorpirifosa, propamokarba, preparatima alkalne reakcije i sredstvima za folijarnu ishranu bilja.

 • Nordox® 75 WG uspešno štiti useve od: čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), plamenjače paradajza i krompira (Phytophthora infestans), plamenjače luka (Peronospora destructor), plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis), bakteriozne plamenjača oraha (Xanthomonas arboricola pv. juglandis), bakterioze leske (Xanthomonas arboricola pv. corylina i Pseudomonas syringae pv. avellanae), ljubičaste pegavosti izdanaka (Dydimella applanata), rđe maline (Phragmidium rubi-ideae), žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredines), bakteriozne pegavosti lista i krastavosti plodova paradajza i paprika (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), crne pegavosti lista paprike (Alternaria solani), oreolne pegavosti lista (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), pegavosti lista celera (Septoria apicola) i pegavosti lista (Cercospora beticola).

 • Bakarni (I) oksid, aktivna materija preparata Nordox® 75 WG, spada u multi-site fungicide sa širokim spektrom delovanja na: gljive, plamenjače, bakterije, alge itd. Bakar smanjuje osetljivost biljaka, posebno drvenastih (vinova loza, voće i ukrasno bilje) na niske temperature. Nordox® 75 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme. Tretiranje jedinjenjima bakra u cvetanju smanjuje oplodnju, pa preparat treba koristiti pre ili nakon ovog perioda.

  NAPOMENA

  Primenjuje se najviše dva puta u toku godine u jabuci, vinovoj lozi i paradajzu, i tri puta u usevu luka, krompira i krastavca, leske, oraha, maline, kupine, pasulja, boranije, paprike, celera i šećerne repe.

Programi zaštite

accent heading

This is just placeholder text. Don’t be alarmed, this is just here to fill up space since your finalized copy isn’t ready yet. Once we have your content finalized, we’ll replace this placeholder text with your real content.

Povezani proizvodi